leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 03/01/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2018, toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra liên ngành theo kế hoạch.

Tính đến hết tháng 7 năm 2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 8.118 đơn vị. Trong đó, số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 3.222 đơn vị; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra liên ngành là 3.015 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 1.881 đơn vị.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương phát hiện hơn 17.700 lao động chưa được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Số tiền truy đóng là 45.022 triệu đồng.

Bên cạnh đó, số tiền phải thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 1.808 triệu đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã xử lý vi phạm hành chính 407 đơn vị với số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 11.248 triệu đồng, trong đó số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 2.879 triệu đồng./.

Minh Nguyệt