Theo Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn tỉnh mới được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành, tình trạng công dân tại một số huyện, thành phố tập trung đông người khiếu nại tại cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở tiếp dân tỉnh và một số cơ quan ở Trung ương vẫn diễn biến phức tạp.

Hơn nữa, nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện chưa được tập trung giải quyết dứt điểm dẫn đến đơn thư KNTC vượt cấp tiếp tục gia tăng. Chất lượng giải quyết KNTC còn hạn chế, số vụ việc giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện bị cải sửa, hủy bỏ chiếm tỷ lệ cao; việc thực hiện một số quyết định, kết luận giải quyết KNTC còn chậm, chưa triệt để.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Chỉ thị nêu rõ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu; trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân, không giao cấp phó chỉ đạo thực hiện. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết KNTC trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, nắm chắc diễn biến, tình hình KNTC trên địa bàn; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, mới phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động kiểm tra rà soát, giải quyết triệt để các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn (nhất là các vụ việc KNTC đông người có tính chất phức tạp), hạn chế thấp nhất tình trạng KNTC đông người, vượt cấp lên tỉnh và ra Trung ương.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa, nguồn internet

Trường hợp có công dân tập trung KNTC đông người tại cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp dân tỉnh và các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải có trách nhiệm vận động, đưa công dân trở về địa phương để đối thoại, giải quyết (nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các sự kiện chính trị quan trọng khác).

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tham mưu và giải quyết các vụ việc KNTC, bảo đảm khách quan, theo đúng nội dung, thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; chấm dứt tình trạng giải quyết KNTC bằng công văn, đùn đẩy, né tránh, kéo dài trong giải quyết KNTC; khắc phục triệt để tình trạng giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện bị sửa đổi, hủy bỏ.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các sở, ngành khác có trách nhiệm tập trung rà soát và tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết còn tồn đọng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư KNTC; cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC, đảm bảo thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, nhất là các vụ việc do các Bộ, ngành ở Trung ương chuyển về và do Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đến.

Riêng với Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm tốt công tác thanh tra trách nhiệm, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, có nhiều công dân khiếu kiện vượt cấp, những địa phương, đơn vị chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định, kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC.

Tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh, phát hiện những điểm, những nơi tiềm ẩn yếu tố xảy ra KNTC đông người, phức tạp để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Theo dõi, kiểm tra, thẩm định và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chấm điểm đánh giá đối với Chủ tịch UBND huyện, thành phố về chất lượng và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và thi hành các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an cấp huyện nắm chắc tình hình các điểm khiếu kiện hoặc tiềm ẩn khiếu kiện đông người, phức tạp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp để đảm bảo an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.

Ngoài ra, các cấp, các ngành cần chủ động, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết KNTC và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC; củng cố, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân; thực hiện tốt việc tổ chức công khai tại nơi cư trú đối với vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng công dân cố tình KNTC phức tạp, kéo dài để tạo sự đồng thuận của nhân dân./.

Minh Nguyệt