leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương (ảnh đứng) tại một cuộc họp với Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: Minh Nguyệt)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Thông báo số 65/TB-UBND về kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 02/2021 do Chủ tịch tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì. Đáng chú ý, Kết luận của UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ: “Phương châm giải quyết là đặt mục tiêu yên dân lên hàng đầu; rà soát, xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp; thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại còn tồn đọng”. 

Đồng thời, chủ động giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của người dân ngay từ khi sự việc mới phát sinh; không để phát sinh tình hình phức tạp ảnh hưởng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính nhà nước; xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Trong đó, thực hiện điểm tại 03 sở, gồm: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông./.

Theo Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Giang, trong năm, toàn tỉnh đã tiếp 8.231 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh giải quyết 6.405 vụ việc.

Tổng số đơn toàn tỉnh đã tiếp nhận là 7.479 đơn. Sau khi phân loại đơn trùng lặp, nặc danh, vượt cấp, không đủ điều kiện xử lý..., số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 3.104 đơn; đã xem xét giải quyết xong 2.879 đơn, đạt tỷ lệ 92,8%.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác hoàn thành việc kiểm tra, rà soát và giải quyết 19/19 vụ việc. Đến cuối năm 2020, đã chỉ đạo thực hiện xong các phương án xử lý, giải quyết đối với 13 vụ việc; đang chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi và tổ chức thực hiện dứt điểm đối với 06 vụ việc.

 

Minh Nguyệt