Theo đánh giá của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong Quý I/2019, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn đã bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh đã tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, các sở ngành, huyện thị xã, thành phố đã có sự vào cuộc tích cực hơn, tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; kịp thời có các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn.

Đáng chú ý, tỉnh đã thực hiện rà soát, giải quyết dứt điểm được nhiều đơn thư tồn đọng, kéo dài, giảm thiểu bức xúc của nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Quý I/2019, toàn tỉnh tiếp 875 lượt công dân với 1.760 người (tăng 158 lượt và 754 người so với cùng kỳ năm 2018), có 620 vụ việc và có 15 đoàn đông người với 825 người (tăng 19 lượt đoàn với 631 người so với năm 2018).

Đồng thời, toàn tỉnh tiếp nhận 1.154 đơn thư các loại (tăng 360 đơn so với cùng kỳ năm 2018), gồm kỳ trước chuyển sang là 92 đơn, phát sinh trong kỳ 1.062 đơn thư. Trong đó, có 463 đơn đủ điều kiện xử lý và đơn không đủ điều kiện xử lý là 691 đơn.

leftcenterrightdel
 Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong Quý I/2019 được thực hiện hiệu quả

Nội dung KN, TC của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là đòi quyền lợi về đất dân cư dịch vụ. Trong đó, các đoàn đông người tập trung nhiều ở một số địa phương, như: Phường Đồng Nguyên, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn; xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong; xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh…

Trước thực tế nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. 

Theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 18/01/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 04 Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc KN, TC, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn trên địa bàn tỉnh, do các Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn và đại diện các Sở ngành làm thành viên làm việc tại 08 huyện, thị xã, thành phố...

Quý II/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Trong đó, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền và được giao; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc KN, TC ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở, địa phương theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, xử lý kịp thời tình hình KN, TC đông người, vượt cấp; khắc phục tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng; xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chấp hành pháp luật về KN, TC; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KN, TC trên địa bàn tỉnh, tập trung ở xã, phường, thị trấn./.

Minh Nguyệt