Theo Quyết định số 49/QĐ-TTr.NV4 ngày 10/5/2019, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật của dự án; việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính về đất đối với Ngân sách nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện dự án của 07 dự án sử dụng đất chậm triển khai thực hiện.

Các Dự án sẽ bị thanh tra gồm: Xây dựng Trung tâm thương mại tại phường Võ Cường, thành phố (TP) Bắc Ninh; Xây dựng Trung tâm Đối ngoại tại phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh; Xây dựng Khu thương mại tổng hợp tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh; Xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn; Xây dựng Khu thể dục thể thao tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành; Xây dựng Trường trung cấp nghề kỹ thuật cao Bắc Ninh tại phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh; Xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ ô tô tại phường Võ Cường,TP Bắc Ninh.

leftcenterrightdel
 7 dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được thuê đất nhưng chậm triển khai sẽ bị thanh tra (ảnh minh họa, internet)

Đối tượng được thanh tra là Chủ đầu tư các dự án; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thuận Thành, Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia thực hiện dự án.

Đoàn thanh tra có 6 thành viên do ông Nguyễn Đắc Hoàn – Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra Nghiệp vụ 4 làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thanh tra, thực hiện thanh tra theo nội dung thanh tra tại Điều 1, Quyết định này, báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có) theo quy định.

Các đối tượng thanh tra và các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.

Minh Nguyệt