Cụ thể, tại Văn bản số 2970/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Đại Phúc xem xét, giải quyết theo nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Ngọ và 04 công dân đại diện 06 công dân khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Các công dân không nhất trí với Thông báo số 49/TB-UBND ngày 17/6/2019 của UBND phường Đại Phúc về việc tháo dỡ công trình thuộc phạm vi của dự án.

Đối với nội dung đề nghị giải quyết quyền lợi về đất dân cư dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp cho 288 hộ gia đình thôn Bái Uyên, xã Liên Bão theo đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Quynh và 04 công dân đại diện một số công dân thôn Bái Uyên, xã Liên Bão, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Tiên Du kiểm tra, xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo thời gian luật định.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu giải quyết các nội dung đơn của công dân tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 (ảnh minh họa, nguồn internet)

Tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 15/8, ông Nguyễn Văn Thành và 04 công dân đại diện một số công dân, thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong có đơn với nội dung đề nghị xác định mốc giới giữa phần đất khuôn viên gốc cây Đề và phần đất nhà ông Nguyễn Văn Thuận, thôn An Ninh, xã Yên Phụ. Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 2973/UBND-NC yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Phong thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2526/UBND-NC ngày 18/7/2019; giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/9/2019.

Bà Đào Thị Tiêu và 04 công dân đại diện một số công dân thôn Đồng, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ có đơn phản ánh nội dung liên quan đến công tác giao thầu không minh bạch, việc đào bới, múc đất canh tác nông nghiệp ở thôn Đồng, xã Chi Lăng mang đi bán; công tác dồn điền đổi thửa tại thôn Đồng; việc bồi thường khi thực hiện dự án Kè Tri Phương gói thầu K40+595 đến K42+134 xã Chi Lăng,  huyện Quế Võ. Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Quế Võ ban hành Văn bản số 1039/UBND-NC chỉ đạo UBND xã Chi Lăng thực hiện các nội dung theo báo cáo của Thanh tra huyện tại Văn bản số 27/BC-TTr ngày 05/8/2019.

Đối với nội dung đơn của bà Đào Thị Tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quế Võ thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2162/UBND-NC ngày 20/6/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 15/9/2019./.

Minh Nguyệt