Tham gia cùng Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ có đại diện các cơ quan Trung ương tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, gồm: Văn phòng Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về phía Nam Định có sự tham gia của ông Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Vũ Minh Lượng – Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, UBND các huyện và tổ chức đoàn thể.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc của Tổ công tác tại UBND tỉnh Nam Định (ảnh: Minh Nguyệt)

Rất ít vụ việc tiếp khiếu, tiếp tố lên cấp trên và không có "điểm nóng" 

Trình bày báo cáo kết quả rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Nam Định từ ngày 01/01/2019 đến nay, ông Bùi Minh Sáng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh nêu rõ: "Nam Định có 08 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, đã giải quyết xong 06 vụ; 02 vụ đã tổ chức đối thoại xong, hiện đang xin ý kiến của Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC của tỉnh và trưng cầu giám định. Đồng thời, có 107 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã nhưng công dân gửi đơn vượt cấp đến UBND tỉnh".

Đơn KNTC do UBND tỉnh nhận được đã được xử lý kịp thời, đúng quy định. Trong đó, trước khi thụ lý các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu nội dung đơn, mời công dân đến làm việc để chốt nội dung, cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan, hướng dẫn, giải thích về quyền, nghĩa vụ của người KNTC.

leftcenterrightdel
 Ông Bùi Minh Sáng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định báo cáo nội dung theo yêu cầu của Tổ công tác tại buổi làm việc. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Quá trình xác minh luôn đảm bảo công khai, khách quan, chính xác, làm rõ các nội dung cần xác minh để kết luận rõ đúng, sai đối với từng nội dung KNTC. Hơn nữa, những vụ việc KN lần 2 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, UBND tỉnh đều tổ chức đối thoại với công dân và tổ chức hội nghị xin ý kiến của Hội đồng tư vấn trước khi ban hành Quyết định giải quyết. Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp tăng cường tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết KN lần đầu. Kết luận nội dung TC, quyết định giải quyết KN đã được niêm yết công khai và thông báo đến người KNTC.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định, từ 01/01/2019 đến nay, không có vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh do các cơ quan Trung ương chuyển về. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã và một số sở, ngành, sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh đã có văn bản giao cho các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo về UBND tỉnh.

UBND tỉnh Nam Định nhận định, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC luôn được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả; các vụ việc được tiếp nhận, giải quyết đảm bảo quy định và có rất ít vụ việc tiếp khiếu, tiếp tố lên cấp trên. Đặc biệt, Nam Định không có điểm nóng, gay gắt về khiếu kiện có nguy cơ làm mất an ninh trật tự; kết quả giải quyết được các bên liên quan thống nhất, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Công tác tiếp công dân chuyển động tích cực, hiệu quả

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đã trao đổi, nêu những ý kiến, đóng góp theo nội dung báo cáo của UBND tỉnh Nam Định. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan và đại diện các cơ quan hữu quan đã nêu các khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC nói chung và các vụ việc kéo dài, đông người, phức tạp nói riêng.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Tiếp thu ý kiến của các thành viên Tổ công tác, ông Vũ Minh Lượng – Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định cho biết, sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo để gửi Thanh tra Chính phủ. Về các vụ việc đông người, kéo dài tại Nam Định, theo Chánh Thanh tra tỉnh, có rất ít các vụ việc mới, vụ việc tiềm ẩn đều là các vụ việc cũ, đã được giải quyết.

“Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách rất sát sao trong công tác chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp công dân. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh cùng với các sở, ngành làm việc trực tiếp về từng vụ việc”, người đứng đầu ngành Thanh tra tỉnh Nam Định cho hay.

Từ năm 2017, UBND tỉnh có quy định, hàng quý tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nghe Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành có đơn trình bày từng vụ việc. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản kết luận về từng vụ việc, đối với các vụ việc đông người phức tạp giao cho mỗi đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách 01 vụ việc.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định Vũ Minh Lượng tiếp thu ý kiến của Tổ công tác tại buổi làm việc. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Để tạo sự thống nhất và tránh tình trạng trả lời khác nhau giữa các phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành, UBND huyện liên quan cung cấp toàn bộ nội dung vụ việc công dân đăng ký được tiếp.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành công văn với nội dung: Nếu tiếp công dân đông người, phức tạp thì Chủ tịch huyện phải lên tiếp dân cùng Chủ tịch UBND tỉnh và phải báo cáo tiến độ cũng như cam kết thời hạn giải quyết, sau đó ban hành thông báo gửi cho công dân. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy ký văn bản đề nghị các Bí thư Huyện ủy vào cuộc. Từ đó, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Nam Định có chuyển động tích cực, đi vào nề nếp.

Tiếp tục phối hợp ngay từ khi phát sinh vụ việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Điệp – Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá, thời gian qua Nam Định là một trong những địa phương có sự phối hợp rất tốt với Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương. Rất nhiều các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết và có kết quả. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2020, Nam Định không có đoàn đông người lên Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đây là cố gắng rất lớn của UBND tỉnh.

“Đối với những vụ việc công dân kéo lên Trung ương, Nam Định đã phối hợp rất kịp thời, thậm chí công dân chưa lên nhưng tỉnh đã thông báo cho Ban Tiếp công dân Trung ương hoặc khi Ban Tiếp công dân đề nghị, Ban Tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh đã cử cán bộ lên tiếp công dân của địa phương cùng Ban”, Trưởng Ban Tiếp công dân, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Nguyễn Hồng Điệp đánh giá cao UBND tỉnh Nam Định trong việc thành lập Hội đồng tư vấn. Trong đó, không chỉ tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quyết định giải quyết KNTC mà còn thống nhất với các ngành, các cấp, cơ quan của Mặt trận, luật sư, các đoàn thể.

Về các kiến nghị của UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân Trung ương sẽ nghiên cứu và báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ. Riêng kiến nghị với Ban, ông Nguyễn Hồng Điệp cho biết, sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến và tiếp tục phối hợp nhịp nhàng để cùng tỉnh có tiếng nói thống nhất trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Tuy nhiên, địa bàn Nam Định vẫn còn vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, trong thời gian tới còn tiềm ẩn nguy cơ đoàn đông người có thể kéo lên Trung ương. Do đó, cùng với việc rà soát lại các vụ việc nói trên, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường đối thoại ở cơ sở - đây là yếu tố rất quan trọng, vì: “Chủ tịch xã, Chủ tịch huyện đối thoại được thì sẽ chỉ lên tới tỉnh nhưng nếu không đối thoại được hoặc không thông báo giải quyết kịp thời, một số người dân bị kích động sẽ kéo lên Trung ương để gây sức ép”.

Đồng thời, tăng cường tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, trong đó, đề xuất các đồng chí Bí thư tiếp công dân định kỳ theo Quy định số 11 của Ban Chấp hành Trung ương để tăng cường đối thoại tại cơ sở, giải quyết các vụ việc bức xúc tại cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sau khi có kết luận TC hoặc quyết định giải quyết KN, đặc biệt là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, cần phải kiểm tra, đôn đốc trực tiếp việc thực hiện kết luận nêu trên.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị UBND tỉnh Nam Định tiếp tục rà soát theo Kế hoạch 363/KH-TTCP, thực hiện Kế hoạch 1248/KH-TTCP trong việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng, nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần đảm bảo thành công của bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng. Đồng thời, tiếp tục trao đổi thông tin thường xuyên giữa địa phương với Ban Tiếp công dân không chỉ trong quá trình giải quyết mà ngay từ khi phát sinh vụ việc. Quan tâm hơn nữa đến cán bộ tiếp dân vì sau Đại hội Đảng sẽ có nhiều thay đổi ở bộ máy chính quyền địa phương. Đối với cán bộ tiếp dân cần tập huấn, nhất là về kỹ năng và trình tự xử lý đơn. Đặc biệt, cần nghiên cứu xây dựng mô hình Trưởng Ban Tiếp công dân chuyên trách đã được một số địa phương triển khai thành công./.

Minh Nguyệt