leftcenterrightdel
 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh

Công tác Thanh tra nhân dân trong bệnh viện được đặc biệt quan tâm         

Mặc dù mới thành lập nhưng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm đến công tác Thanh tra nhân dân. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân gồm 5 đồng chí: 1 đ/c trưởng ban, 1 đ/c phó ban và 3 đ/c ủy viên. Ban Thanh tra nhân dân Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh trong năm 2017 đã thực hiện công tác giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước: Ban lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh trong năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ để cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện thực hiện yêu cầu khám chữa bệnh có hiệu quả, đặc biệt là triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp”.

Giám sát việc thực hiện các quy chế trong bệnh viện

Bệnh viện triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế văn hóa công sở trong bệnh viện. Đặc biệt, Ban Thanh tra nhân dân đã kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn của bệnh viện và đi đến kết luận như sau: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện thảo luận đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; Thực hiện đúng Quy chế khen thưởng, kỷ luật; Năm 2017: các Nghị quyết đưa ra được thực hiện đủ và đúng tiến độ đề ra; Kiểm tra các hoạt động mua sắm trang thiết bị, xây dựng, sửa chữa và sử dụng trang thiết bị, cơ sở hạ tầng trong bệnh viện; Kiểm tra toàn diện các tổ công đoàn: các tổ đã triển khai tới từng đoàn viên công tác chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nghành, bệnh viện đầy đủ, đúng quy định; Tổ chức các hoạt động tạo không khí sôi nổi, đoàn kết thi đua trong bệnh viện: Thi sáng tác slogan về vệ sinh bệnh viện, 5S, tổ chức thi cầu lông, thi giải bóng đá nữ trong toàn viện, tham gia giải bóng đá nam do Sở Y tế tổ chức.

leftcenterrightdel

Đồng chí: Lê Văn Nam - Giám đốc bệnh viện, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân - giám sát hoạt động chuyên môn của bệnh viện 

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đã đề ra           

Nghị quyết hội nghị được đề ra dựa theo kế hoạch năm và được biểu quyết thống nhất thực hiện tại Hội nghị cán bộ công chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong năm.

Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động

Trong năm 2017, được sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn, với sự tạo điều kiện thuận lợi của Ban giám đốc cùng với các tổ chức trong bệnh viện, Ban Thanh tra nhân dân đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của cán bộ, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong bệnh viện đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích. Trong năm không có đơn thư khiếu nại về thực hiện chế độ chính sách trong đơn vị.

Giám sát công tác tài chính

Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát việc thực hiện thu, chi trong bệnh viện. Kết quả các hoạt động thu, chi đều có sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, chứng từ thu chi cơ bản là hợp lệ; hoạt động tài chính được thực hiện chặt chẽ, công khai đảm bảo đúng quy định.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động được bồi dưỡng chính trị, nắm được chính sách của nhà nước. Ban đã phối hợp với Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn kịp thời lắng nghe ý kiến của công đoàn viên, giải thích những vướng mắc để công đoàn viên hiểu rõ, hiểu đúng mọi vấn đề. Trong năm qua không có đơn khiếu nại tố cáo.

Công tác thu nhập thông tin

Ban Thanh tra nhân dân phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Ban chấp hành Công đoàn mở trên 30 lần hòm thư góp ý đặt tại các khoa phòng trong bệnh viện. Kết quả trong năm 2017 đã tiếp nhận 03 thư khen cán bộ, 03 thư góp ý đã xác minh và báo cáo Ban Giám đốc có biện pháp xử lý. Ngoài ra Ban còn phối hợp với phòng Điều dưỡng, Phòng kế hoạch tổng hợp thu thập thông tin từ các buổi họp Hội đồng người bệnh, bỏ phiếu thăm dò người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên trong bệnh viện, Đường dây nóng để tiếp thu ý kiến phản hồi và xử lý kịp thời.

leftcenterrightdel
 

Hòm thư góp ý được đặt tại các khoa phòng trong bệnh viện

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân trong năm vừa qua nhận thấy, nhìn chung các cán bộ quản lý, các cán bộ, viên chức, người lao động, tổ chức trong bệnh viện đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các Quy chế và Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu, chi  tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Trong năm qua, Ban Thanh tra nhân dân không nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của bệnh viện yêu cầu Ban Thanh tra nhân dân làm việc.

Với những nỗ lực trong suốt 3 năm qua, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh đã từng bước đổi mới, với tiêu chí sự hài lòng của người bệnh chính là thước đo đánh giá chất lượng dịch vụ của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh, khẳng định thương hiệu bệnh viện chuyên khoa đầu tiên của tỉnh./.

                                                                                                 Lê Văn Nam

Giám đốc Bệnh viện