Tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố. 

Báo cáo với Bí thư Thành ủy về tình hình hoạt động của đơn vị, Phó Chánh Thanh tra thành phố Bùi Văn Định cho biết, năm 2017, Thanh tra thành phố triển khai 44 đoàn thanh tra, trong đó có 24 đoàn thực hiện nhiệm vụ đột xuất; đến nay đã kết luận 28 cuộc. Cơ quan Thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi 26,9 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ theo kết luận thanh tra trước đây. 4 tháng đầu năm 2018, Thanh tra thành phố thực hiện 25 đoàn thanh tra, đến nay kết quả bước đầu đã kiến nghị thu hồi 1,4 tỷ đồng. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc

Đáng chú ý, Thanh tra thành phố đã tập trung thực hiện việc khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra trên địa bàn thành phố. Đến nay, số kết luận thanh tra đã tổ chức thực hiện xong là 8.417/10.154 kết luận, đạt tỷ lệ 82,89%.

Năm 2017, Thanh tra thành phố đã tiếp 614 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 719 đơn các loại; xử lý theo thẩm quyền và xác minh báo cáo 584/601 vụ khiếu nại, tố cáo; đã thực hiện 757/775 văn bản chỉ đạo về khiếu nại, tố cáo. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố đã chỉ ra những hạn chế tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước. Thanh tra thành phố đã kiến nghị xử lý thu hồi hơn 3 tỷ đồng và 1.900 m2 đất; hoàn trả cho công dân hơn 6 tỷ đồng và 840m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 73 tập thể, 61 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc. 

4 tháng đầu năm 2018, Thanh tra thành phố đã tiếp 222 lượt công dân; tiếp nhận xử lý 878 đơn các loại... Đến nay, Thanh tra thành phố đã giải quyết xong dứt điểm hơn 300 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo các chỉ đạo của trung ương và thành phố, trong đó có 256/526 vụ khiếu nại, tố cáo theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

PV