Trong giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC tại Bộ GDĐT đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác này của Bộ GDĐT ngày càng được hoàn thiện. Theo đó, Bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ và thống nhất với các văn bản Luật của Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; các văn bản đã ban hành có tính hiệu lực, hiệu quả cao.

Về tình hình KNTC, Bộ GDĐT cho biết, thời gian qua, do tác động của dịch Covid-19, có phát sinh đơn về vấn đề thu học phí, chất lượng dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học tại các trường phổ thông và trường đại học. Một số đơn do tập thể giáo viên gửi đến, liên quan đến việc xét tuyển đặc cách, tính chế độ bảo hiểm xã hội, lương hưu ở tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định. Bộ GDĐT đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2021, do vừa tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nên đơn KNTC có tính chất phức tạp, quyết liệt hơn. Đáng nói, trong bối cảnh tự chủ giáo dục đại học, khi chuyển giao quyền quản trị từ Hiệu trưởng với vai trò người đứng đầu sang Hội đồng trường với vai trò tập thể đã có dấu hiệu phát sinh mâu thuẫn về quyền lợi làm phát sinh đơn tại một số cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ; số vụ việc có sự tham gia của luật sư hoặc có nhiều đối tượng khác nhau và số vụ việc khởi kiện ra toà hành chính có xu hướng tăng. Vì vậy, đòi hỏi công chức tham gia giải quyết KNTC phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và nắm vững các quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet

Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, Bộ GDĐT đã tiếp 637 công dân (có 19 đoàn đông người) tại trụ sở cơ quan Bộ. Nội dung tiếp công dân ghi nhận thông tin KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) về việc thi giáo viên dạy giỏi, đánh giá viên chức, ban hành quyết định kỷ luật viên chức trái luật; kiến nghị xét tuyển biên chế đối với giáo viên mầm non; phản ánh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức… Theo đó, đối với vụ việc KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền, Bộ GDĐT đã tổ chức tiếp công dân, ghi nhận và nghiên cứu xử lý, có văn bản trả lời công dân. Đối với các vụ việc KNTC, KNPA không thuộc thẩm quyền, đã giải thích, hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Số đơn tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 4.057 đơn, trong đó có 2.647 đơn đủ điều kiện xử lý và 1.410 đơn không đủ điều kiện xử lý. Kết quả, đối với 22 đơn KN thuộc thẩm quyền, Bộ GDĐT đã ban hành 01 Quyết định giải quyết KN (lần 2); đối với 64 đơn TC thuộc thẩm quyền, Bộ đã ban hành 14 Kết luận nội dung TC. Đồng thời, với 181 đơn KNPA thuộc thẩm quyền đã được chuyển đến các đơn vị chức năng của Bộ để tham mưu lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Đáng chú ý, Bộ GDĐT đã phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương và các Sở, Thanh tra Sở, Phòng GDĐT ở địa phương để nắm bắt thông tin, giải quyết những bức xúc của công dân, phụ huynh học sinh cũng như của đội ngũ giáo viên đối với những sai phạm, bất cập trong ngành giáo dục. Qua đó, phối hợp giải quyết KNTC kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật, giúp nâng cao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GDĐT.

Về việc thực hiện rà soát lại việc giải quyết đối với các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, đông người, Bộ đã chủ động triển khai theo Kế hoạch số số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Qua rà soát cho thấy, về cơ bản các vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GDĐT đã được giải quyết. Hiện nay, còn 01 vụ việc tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng công dân vẫn tiếp tục KNTC, các đơn vị đang triển khai giải quyết.

Ngoài ra, Bộ đã ban hành văn bản chuyển đơn hoặc trả lời đối với các vụ việc KNTC do các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến.

Còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy khi giải quyết KNTC

Bên cạnh kết quả đạt được, trong giai đoạn từ 01/7/2016 đến 01/7/2021, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của Bộ GDĐT cũng có những tồn tại, hạn chế. Lực lượng làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC còn mỏng. Công chức phụ trách công tác giải quyết KNTC của các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn.

Đặc biệt, tâm lý chung của các đơn vị là ngại, “sợ trách nhiệm” trong giải quyết đơn thư dẫn đến việc né tránh, đùn đẩy khi giải quyết. Nhận thức của một số đơn vị trong việc giải quyết đơn thư còn chưa đúng, chưa đầy đủ dẫn đến có vụ việc không tham mưu giải quyết hoặc không giải quyết dứt điểm; coi việc giải quyết đơn thư là trách nhiệm duy nhất của Thanh tra dẫn đến công tác phối hợp với Thanh tra chưa được tốt.

Nhiều vụ việc TC có nội dung phức tạp mất nhiều thời gian kiểm tra điều kiện thụ lý đơn. Do đó, còn có một số vụ việc chưa bảo đảm thời hạn thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo. Việc sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC bước đầu còn nhiều khó khăn do chưa tích hợp được dữ liệu với các đơn vị tại địa phương, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua nên các kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn KNTC của Bộ GDĐT bị ảnh hưởng./.

Hoàng Minh