centerrightdel
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao Quyết định
và tặng hoa chúc mừng Chánh Thanh tra Lâm Văn Hoàng và các đồng chí mới được bổ nhiệm.

Theo đó, ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh được điều động bổ nhiệm có thời hạn, giữ chức Chánh Thanh tra Bộ GTVT từ ngày 1/11/2020, theo Quyết định số 1898/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo Quyết định số 1999/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Cường, chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ GTVT, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư, kể từ ngày 01/11/2020.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ
cho Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà và Phó Chánh Thanh tra Bộ  GTVT Trần Ngọc Bảo
 

Theo Quyết định số 1998/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT, giao ông Nguyễn Vũ Quý, Phó Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm Quyền Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, kể từ ngày 01/11/2020.

Cùng với đó, Bộ GTVT cũng đã trao Quyết định về nghỉ chế độ cho Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà và Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Ngọc Bảo.

PV