Tổng số lượt công dân được tiếp là 416 lượt nguời, trong đó số lượt công dân được Lãnh đạo Bộ tiếp định kỳ vào ngày 20 hàng tháng là 157 lượt người. Bộ đã tiếp 02 lượt đoàn đông người, gồm: 01 đoàn công dân tỉnh Lào Cai (05 người) về lĩnh vực người có công và 01 đoàn công dân thành phố Hà Nội (05 người) về lĩnh vực lao động.

Qua công tác tiếp công dân cho thấy, công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, hỏi chính sách tập trung chủ yếu về các lĩnh vực ưu đãi người có công, bảo hiểm xã hội, chính sách xã hội… Các nội dung công dân thường đề nghị liên quan đến việc xác nhận liệt sĩ; hưởng lại chế độ thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tố cáo trường hợp hưởng sai chế độ ưu đãi người có công; đề nghị được cộng nối thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm 2020, Bộ LĐTBXH đã tiếp nhận 1.894 đơn, trong đó có 189 đơn KN, 350 đơn TC, còn lại 1.355 đơn kiến nghị, phản ánh, hỏi chính sách. Theo đó, Bộ đã xử lý 1.894/1.894 đơn (chiếm tỷ lệ 100%). Cụ thể, số đơn được trả lời, hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền là 756 đơn (chiếm tỷ lệ 52,3% tổng số đơn đã xử lý); số đơn trùng là 904 đơn (chiếm tỷ lệ 47,7% tổng số đơn đã xử lý). Các vụ việc được  lý theo quy định pháp luật.

Trong Quý IV/2020, Bộ LĐTBXH tiếp tục tổ chức tốt các buổi tiếp công dân của Bộ trưởng ngày 20 hàng tháng cũng như việc tiếp công dân hàng ngày. Đồng thời, thực hiện xử lý đơn thư, đôn đốc các đơn vị xử lý đơn thư hiệu quả, không để tồn đọng; nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư KNTC; giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC.

Cùng với đó, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, công khai, dân chủ trọng hoạt động tiếp công dân và giải quyết KNTC; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các cuộc thanh tra; thực hiện giám sát hoạt động đoàn thanh tra; tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, KNTC thuộc lĩnh vực ngành LĐTBXH./.

Minh Nguyệt