Theo Báo cáo về công tác PCTN của Bộ Y tế 9 tháng đầu năm 2017, để thực hiện tốt công tác PCTN, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật PCTN; Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng luôn lãnh đạo Bộ chú trọng.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong công tác PCTN. Đồng thời, Bộ Y tế thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính, đặc biệt quan tâm một số lĩnh vực trọng tâm, như: An toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý thuốc, mỹ phẩm, vắc xin sinh phẩm, hóa chát, vật tư và trang thiết bị y tế; khám chữa bệnh cho người có thẻ Bảo hiểm y tế; hành nghề y tư nhân; hành nghề dược tư nhân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Y tế luôn quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN, luôn gắn với thực hiện cuộc vận động và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu…

Bộ Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo PCTN của Bộ do Bộ trưởng là Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo, triển khai công tác PCTN tại từng đơn vị.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính của Bộ được triển khai đầy đủ và đạt được nhiều kết quả góp phần phòng ngừa hiệu quả trong công tác PCTN.

leftcenterrightdel
 Công tác PCTN luôn được Bộ Y tế chú trọng, quan tâm (ảnh minh họa)

Chưa phát hiện cá nhân, đơn vị tham nhũng

Về công tác thanh tra hành chính, PCTN: Ngày 01/6/2017, Chánh Thanh tra Bộ ban hành kết luận thanh tra số 71/KL- TTrB về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách; thực hiện Luật PCTN; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác đào tạo tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Thanh tra Bộ đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra số 1094/KH-BYT ngày 10/11/2016 của Bộ Y tế về kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2017: Triển khai đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách; PCTN về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và quản lý sử dụng công trình xây dựng cơ bản tại Bệnh viện Da liễu Trung ương theo Quyết định số 75/QĐ-TTrB ngày 09/6/2017 của Chánh Thanh tra Bộ; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 126/QĐ-TTrB ngày 18/9/2017 của Chánh thanh tra Bộ Y tế tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-BYT ngày 26/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác PCTN, lãng phí năm 2017 của Bộ Y tế, Bộ Y tế đã triển khai Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật PCTN tại Viện Vacxin và sinh phẩm y tế Nha Trang và xây dựng kế hoạch để triển khai tiếp tại các đơn vị: Bệnh viện K; Công ty Vacxin Pasteur Đà Lạt; Bệnh viện Nhi TW; Bệnh viện Phong Da liễu TW Quỳnh Lập Nghệ An; Bệnh viện Nhiệt đới TW; Bệnh viện 71 Trung ương; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Viện Dược liệu; Trường ĐH Dược Hà Nội.

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2017 của Bộ Y tế chưa phát hiện cá nhân, đơn vị tham nhũng. Tuy nhiên, bằng các giải pháp phòng ngừa và thanh, kiểm tra thường xuyên đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại của công tác quản lý; giảm thiểu nguy cơ tham nhũng lãng phí tại cơ quan, đơn vị trong ngành.

Có thể khẳng định, trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo PCTN Bộ Y tế đã hoạt động tích cực, thường xuyên, thể hiện vai trò chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất toàn ngành về công tác PCTN; cơ bản hoàn thành các chi tiêu đề ra; đánh giá đúng và nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong ngành.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, thời gian tới, tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh nền kinh tế diễn biến phức tạp, đời sống cán bộ, công chức, viên chức còn khó khăn; nhóm hành vi tham nhũng có thể tập trung ở tình trạng nhân viên “nhũng nhiễu” trong công tác khám, chữa bệnh, trong đấu thầu, xây dựng cơ bán và mua sắm công.

Do đó, trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định cụ thể việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Đặc biệt, Bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị ccủa cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với các đơn vị, cá nhân liên quan sau thanh tra, kiểm toán theo quy định cua pháp luật. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PCTN tại các đơn vị trực thuộc, phát hiện và xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ có biểu hiện tiêu cực, có hành vi tham nhũng, gây khó khăn phiền hà cho người dân, vi phạm Luật PCTN./.

Hoàng Minh