Những thông tin trên được Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nêu rõ tại Kết luận thanh tra số 111/KL-TTr ngày 13/7/2020 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất. Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo Quyết định số 175/QĐ-TTr ngày 20/5/2020 của Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH.

Nhiều hạn chế trong quản lý, sử dụng viên chức, người lao động

Tại thời điểm thanh tra, Trường chưa kiện toàn Hội đồng trường theo Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường đã công nhận danh sách 07 thí sinh đủ điều kiện vòng kiểm tra hồ sơ để vào vòng kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, trong đó có 05 người không đủ điều kiện dự tuyển theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Trường áp dụng thời gian thử việc 30 ngày đối với công việc tạp vụ và 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ (dạy lái xe thực hành) là chưa đúng quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động.

Trong hợp đồng lao động ký với người lao động, mục công việc phải làm ghi “thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị sử dụng/Trưởng Khoa và Hiệu trưởng” là chưa đúng quy định tại Điều 23 Bộ luật Lao động năm 2012, Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

Trường chưa thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng làm việc khi thay đổi nội dung công việc của vị trí việc làm mới đối với viên chức, người lao động theo quy định tại Điều 32 Luật Viên chức; chưa rà soát thực hiện thay đổi chức danh nghề nghiệp/ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với các trường hợp thay đổi vị trí việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức.

Đáng chú ý, Trường tuyển dụng và ký hợp đồng lao động đối với vị trí công việc chuyên môn không thuộc danh mục được ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-PC và Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP; điều động, bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ trong quá trình thực hiện kiện toàn nhân sự theo Quyết định số 509/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đối với 18 trường hợp chưa đảm bảo về yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Viên chức.

Chưa ghi cụ thể ưu, nhược điểm đối với người được đánh giá, phân loại trong Phiếu đánh giá, phân loại viên chức hàng năm; xử lý kỷ luật 02 trường hợp người lao động bằng hình thức cảnh cáo và sa thải khi chưa xây dựng nội quy lao động theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động là cảnh cáo chưa đúng theo quy định tại Điều 125, 126 Bộ luật Lao động.

leftcenterrightdel
 Website của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất. (ảnh: Minh Nguyệt)

Công nợ phải thu trên 8 tỷ do buông lỏng quản lý tài chính

Về thực hiện chế độ đối với viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất chưa xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định. Thậm chí, chưa đóng bảo hiểm xã hội theo tháng (có những tháng không đóng), tại thời điểm thanh tra, còn tồn đọng số tiền là 404.260.707 đồng. 

Trường chi trả phụ cấp ưu đãi cho 19 cán bộ, viên chức khối quản lý hành chính mức 30% mức lương hiện hưởng, từ ngày 01/02/2020 là 15% mức lương hiện hưởng là chưa đúng theo quy định.

Hồ sơ cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên còn một số nội dung chưa đảm bảo theo quy định. Trường thu tiền học phí cả chương trình học đối với học sinh, sinh viên được Trường phê duyệt tạm nghỉ học bảo lưu kết quả để đi thực tập sinh ở nước ngoài; thu học phí nhưng không tổ chức đào tạo ngay (sẽ đào tạo sau thời gian sinh viên tạm nghỉ 01 năm và nếu sinh viên có nhu cầu) và hạch toán toàn bộ số tiền thu được vào doanh thu trong kỳ là chưa đúng quy định.

Hơn nữa, Trường còn giao cho cán bộ, giảng viên trực tiếp thu học phí (nhưng không có quy định giao nhiệm vụ thu); các khoản thu không nộp ngay về quỹ, không hạch toán ngay vào sổ sách kế toán của Trường. 

Trường xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân không bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công (thu từ thi lại, học lại; thu ra đề, coi thi, chấm thi, phụ cấp kiêm nhiệm) của người công chức, viên chức, người lao động lao động nhận được là không đúng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 11l/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Điều đáng nói, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất buông lỏng quản lý tài chính dẫn đến công nợ phải thu lớn (nợ tại thời điểm 31/12/2019 là 7.611.961.000 đồng; nợ tại thời điểm 30/4/2020 là 466.201.000 đồng), phần lớn do chưa thu được tiền từ việc giao giáo viên thu học phí học viên học lái xe tại Trung tâm Đào tạo lái xe.

Ngoài ra, Trường chưa xây dựng phương án phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, chưa thực hiện phân bổ chi phí quản lý chung cho hoạt động dịch vụ để hạch toán đúng, đủ cho từng hoạt động theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT- BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính.

Từ những thiếu sót trên, Chánh thanh tra Bộ LĐTBXH kiến nghị Bộ trưởng Bộ LĐTBXH kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất vì chưa thực hiện hết trách nhiệm của người đứng đầu dẫn đến các sai phạm nêu trên; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính của Trường dẫn đến nguy cơ gây thất thoát tài chính, để viên chức và người lao động có cơ hội sử dụng không đúng quy định khoản thu của Trường, chiếm dụng tiền của người học. Đồng thời, kiến nghị Bộ trưởng kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật Kế toán trưởng của Trường vì những vi phạm về quản lý sử dụng tài chính.

Thanh tra Bộ LĐTBXH yêu cầu Trường dừng ngay việc giao cán bộ, giáo viên trực tiếp thu tiền học phí của học sinh, sinh viên; thực hiện việc thu nộp học phí theo đúng quy định của pháp luật về tài chính; có biện pháp thu lại toàn bộ số tiền mà giáo viên đã thu từ học sinh, sinh viên mà chưa nộp về Trường để nộp về bộ phận tài vụ của Trường…/.

Minh Nguyệt