Nhìn chung, công tác đối ngoại tỉnh Cà Mau được triển khai toàn diện và đạt được kết quả quan trọng. Tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế. Sở Ngoại vụ Cà Mau (viết tắt là Sở) được thành lập từ tháng 12/2014, hiện có 4 phòng chuyên môn (Văn phòng, Hợp tác quốc tế, Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, Thanh tra), với 16 cán bộ trong biên chế và hợp đồng. Đội ngũ cán bộ của Sở được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. Tỉnh Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và nhận được sự giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của một số đơn vị trong Bộ trong triển khai hoạt động đối ngoại.

Từ năm 2017 đến 30/6/2019, tỉnh Cà Mau đã ký 03 thỏa thuận hợp tác hữu nghị cấp tỉnh và thành phố Trat (Thái Lan), tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) và liên đoàn Công thương tỉnh Nagasaki (Nhật Bản). Trên cơ sở các thỏa thuận khung nêu trên, các sở của Tỉnh đã ký 03 thỏa thuận với đối tác của bạn nhằm cụ thể hóa hoạt động hợp tác. Tỉnh thực hiện đầy đủ thủ tục, quy trình trước và sau khi ký các thỏa thuận.

leftcenterrightdel

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và công tác đối ngoại tại địa phương; tham mưu cho Tỉnh ủy về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; chú trọng phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được triển khai tương đối hiệu quả. Các cơ quan, ban ngành, địa phương của tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, xử lý các vấn đề liên quan đến các hoạt động đối ngoại như quản lý đoàn ra đoàn vào, thông tin đối ngoại, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hội nghị, hội thảo quốc tế. Tỉnh Cà Mau đang ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương các nước trong khu vực và trên thế giới như Liên đoàn Công thương tỉnh Nagasaki - Nhật Bản, Ủy ban Chính quyền tỉnh Jeollabuk Hàn Quốc, tỉnh Koh Kong - Campuchia, tỉnh Khăm Muộn - Lào và tỉnh Trat - Thái Lan.

Bên cạnh các mặt đã làm được, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau vẫn gặp phải một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, do lợi ích kinh tế và ý thức chấp hành pháp luật kém, tình hình tàu khai thác hải sản của ngư dân tỉnh Cà Mau vi phạm vùng biển các nước trong khu vực vẫn xảy ra nhiều, số lượng lớn so với các địa phương khác, đặc biệt khi tỉnh có vùng biển chồng lấn với một số nước như Thái Lan, Malaysia...

Ngoài ra, Sở chỉ có một cán bộ phụ trách công tác thanh tra, mới được bồi dưỡng nghiệp vụ vào cuối tháng 7/2019, nên chưa có điều kiện triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, chủ yếu là kiểm tra hành chính nội bộ.

Từ những kết quả trên, Bộ Ngoại giao đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Ngoại vụ và các Sở ngành liên quan khắc phục những hạn chế được nêu trong Kết luận, đặc biệt là một số vấn đề như: Cần nghiên cứu sớm triển khai công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành ngoại giao để đảm bảo việc triển khai các hoạt động đối ngoại đúng quy định, kịp thời phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quản lý đối với chủ tàu, các tàu cá và ngư dân để hạn chế vi phạm vùng biển nước khác; gửi báo cáo về Văn phòng Thường trực của Ủy ban chỉ dạo Nhà nước về Biển Đông -  Hải đảo (Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao) theo quy định.

Bộ ngoại giao cũng yêu cầu các đơn vị trong Bộ Ngoại giao chủ động, kịp thời phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những nội dung được nêu. Đồng thời, nghiên cứu xem xét, đề xuất biện pháp đáp ứng một số đề nghị của tỉnh Cà Mau như: Tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Bộ ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với các địa phương nhằm triển khai hiện quả công tác đối ngoại, thu hút nguồn lực bên ngoài.

Mặt khác, quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tỉnh phía Nam – Việt Nam hợp tác với các tỉnh phía Nam – Campuchia và các tỉnh phía Đông – Thái Lan, đặc biệt là hợp tác giữa tỉnh Cà Mau với tỉnh Trat (Thái Lan); hỗ trợ tỉnh Cà Mau tăng cường hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản… nhằm phát triển kinh tế địa phương. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại của địa phương và triển khai phổ biến văn bản liên quan đến công tác đối ngoại kịp thời.

Đặc biệt, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, do Cà Mau là địa phương cách xa thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ, công hàm xin thị thực đối với các trường hợp khẩn cấp./.

HPL