Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, Công đoàn Thanh tra Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các công đoàn bộ phận triển khai đến đoàn viên và người lao động việc chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế quy định, nội quy của ngành, cơ quan, đơn vị; Trong đó thực hiện văn hóa thanh tra, xây dựng phong cách thanh tra, thực hiện nếp sống văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn hóa. Đồng thời thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan đơn vị, cải cách hoàn thiện và nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, Công đoàn Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại 4 công đoàn bộ phận về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức đoàn viên tại Thanh tra Chính phủ, góp phần đảm bảo sự bình đẳng nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức trong cơ quan, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và tin tưởng tuyệt đối của công đoàn viên đối với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, Công đoàn Thanh tra Chính phủ cũng đã tham gia các Hội đồng nâng lương, nâng ngạch, hội đồng kỷ luật thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức viên chức, và người lao động. 

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe để học tập công tác tốt. Phong trào được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hưởng ứng tích cực. hoạt động văn hóa, văn nghệ của cơ quan thường xuyên được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức…

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Huy Hoàng báo cáo Tổng kết công tác công đoàn Thanh tra Chính phủ năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019

Trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động, Ban Chấp hành công đoàn đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị  trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tuyên truyền “Tháng công nhân”, “Ngày pháp luật” tuyên truyền bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội….

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong năm vừa qua như nội dung hoạt động phong trào công chức, viên chức ở một số Công đoàn bộ phận chưa đều, các BCH hoạt động còn phụ thuộc vào hoạt động của chính quyền, một số cán bộ công đoàn chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với hoạt động của công đoàn, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc ở một số đoàn viên công đoàn chưa nghiêm, ý thức đoàn viên chưa được chú trọng, đề cao.

leftcenterrightdel
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Hoàng Thái Dương  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Hoàng Thái Dương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã đạt được trong năm vừa qua. Theo Phó bí thư Đảng ủy, trong năm vừa qua Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có nhiều hoạt động thực chất hơn, nhiều thành tích xuất sắc hơn so với các năm trước. Các phong trào thể thao văn nghệ được Công đoàn tổ chức thường xuyên góp phần lan tỏa, thu hút, xây dựng đoàn kết nội bộ trong tập thể Thanh tra Chính phủ. Công tác phối hợp giữa Công đoàn với Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã được thực hiện tốt, hiệu quả và trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện triển khai.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Đảng ủy hiện tại một số công đoàn bộ phận do điều kiện khách quan vẫn còn hạn chế trong việc tham gia các hoạt động của Thanh tra Chính phủ. Vì vậy, Công đoàn Thanh tra Chính phủ cần phải lan tỏa, thu hút xây dựng phong trào rộng khắp và đồng đều hơn./.

H.T