leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Trong Quý I/2018, Thanh tra Bộ Y tế đã triển khai 04 đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, trong đó có 01 đoàn kiểm tra Liên ngành về an toàn thực phẩm (Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương); 03 đoàn thanh tra an toàn thực phẩm (gồm có: Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 và lễ hội tại tỉnh Bắc Ninh; Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 và lễ hội tại tỉnh Hưng Yên; Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 và lễ hội tại thành phố Hà Nội).

Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018; làm đầu mối triển khai 06 đoàn kiểm tra liên ngành Tết Nguyên Đán Mậu Tuất tại 12 tỉnh, thành phố. Theo báo cáo của 06 Đoàn liên ngành, tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra 27 cơ sở, phát hiện 12 cơ sở vi phạm chiếm 44,40%.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm trực tiếp triển khai 04 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó 02 đoàn kiểm tra liên ngành và 02 đoàn kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm.

Kết quả, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 306.310.000 đồng. Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính các cơ sở có vi phạm Cục còn yêu cầu tạm dừng lưu thông 02 lô sản phẩm vi phạm và yêu cầu Công ty tiến hành tiêu hủy 02 lô sản phẩm vi phạm.

Theo báo cáo của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của 63 tỉnh, thành phố, có 158.952 cơ sở được thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018. Qua đó, phát hiện 31.138 cơ sở có vi phạm, chiếm 19,58%. Số cơ sở vi phạm bị xử lý 7.763 cơ sở, chiếm 24,93%. Số cơ sở vi phạm xử phạt hành chính 6.592 cơ sở với số tiền phạt là 19.303.743.500 đồng, chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý 118 cơ sở.

Các nội dung vi phạm chủ yếu được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 là vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở về trang thiết bị, dụng cụ, vi phạm về con người. Bên cạnh đó, một số cơ sở còn vi phạm về việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm, thực phẩm không đảm bảo chất lượng./.

Hoàng Minh