leftcenterrightdel
 Trụ sở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (ảnh internet)

Mới đây, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành Kết luận thanh tra số 213/KL-TTrB về việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương.

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ một phần kinh phí hoạt động. Viện có vị trí là Viện chuyên khoa đầu ngành về lĩnh vực phòng chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng.

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế kết luận, Viện đã thực hiện tốt việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân: Có Nội quy tiếp công dân, Tổ tiếp công dân, bố trí địa điểm tiếp công dân, niêm yết Nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân của Viện trưởng; lập sổ tiếp công dân theo quy định. Viện có tuyên truyền Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn tại các cuộc họp giao ban của Viện và cử cán bộ được phân công. Tuy nhiên, về công tác này, Viện vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Đó là các mẫu sổ chưa theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Viện đã thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Song Viện lại chưa lập sổ theo dõi đơn thư.

Ngoài ra, Viện đã chấp hành theo quy định của Chỉ thị số 09/BYT-CT của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh thông qua đường dây nóng; Thông tư 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 của Bộ Y tế quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, Viện chưa có sổ theo dõi đường dây nóng; chưa có tài khoản sử dụng phần mềm đường dây nóng.

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã hướng dẫn cụ thể đơn vị khắc phục những tồn tại, không có hành vi vi phạm phải xử lý.

Đồng thời, kiến nghị Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. Thực hiện văn bản số 825/TTrB ngày 25/10/2018 của Thanh tra Bộ Y tế về tuyên truyền Luật Tố cáo 2018 cho người lao động, cán bộ, viên chức của Viện.

Viện cũng cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW ngày 25/6/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 của Bộ Y tế. Mặt khác, liên hệ với Văn phòng Bộ Y tế mở tài khoản sử dụng phần mềm đường dây nóng.

Đặc biệt, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như phát huy các ưu điểm nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ sau 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận Thanh tra./.

Minh Nguyệt