leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Trong Kết luận thanh tra 5593/KL-BTNMT ngày 30/10 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định nêu rõ, Đoàn thanh tra đã kiểm tra 13/13 (đạt 100%) hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp cho 06 tổ chức nhận thấy, có 01 hồ sơ không qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở mà được gửi trực tiếp đến cơ quan chuyên môn (Chi cục Bảo vệ môi trường) thụ lý giải quyết và trả kết quả là thực hiện chưa đúng quy định.

Về công tác thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường còn một số tồn tại, cụ thể, theo Thông tư liên tịch số 34/2013/TTLT-BCT-BTNMT, có 06/07 hồ sơ (chiếm 85,71%) có Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu sơ sài, không mô tả hết các yêu cầu, nội dung theo mẫu quy định; có 01/07 hồ sơ (chiếm 14,28%) thiếu Kết quả giám sát môi trường lần gần nhất của cơ sở sản xuất.

Mặt khác, theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT, có 02/06 hồ sơ (chiếm 33,33%) thiếu Giấy xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường hoặc thiếu Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở theo quy định; có 06/06 hồ sơ (chiếm 100%) có Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu còn sơ sài, không mô tả, nhận xét, đánh giá cụ thể hệ thống xử lý nước thải, khí thải, hệ thống kho bãi chỉ trình bày nguyên lý chung chung là thực hiện không đúng mẫu quy định; có 02/06 hồ sơ (chiếm 33,33%) thiếu bản nhận xét của thành viên đoàn kiểm tra theo mẫu quy định.

Liên quan tới công tác thanh tra, kiểm tra và thu hồi Giấy chúng nhận/xác nhận, từ năm 2013, đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định có tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu đối với 06/06 tổ chức được cấp phép. Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, toàn bộ hồ sơ cấp phép được lưu trữ tại Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị chuyên môn thụ lý, giải quyết thủ tục cấp phép. Mỗi bộ hồ sơ được lưu trữ riêng theo cặp file; tuy nhiên, thành phần hồ sơ chưa được sắp xếp theo trình tự và diễn biến thời gian xử lý tạo thuận lợi cho việc tra cứu thông tin, dữ liệu và công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Từ kết quả thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy xác nhận/chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu để xảy ra các tồn tại nêu trên. Đồng thời, khắc phục ngay các tồn tại, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu phế liệu trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định pháp luật trong hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu./.

Lan Anh