Theo đó, tập trung rà soát, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các ngành, các cấp điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra chưa thật sự cần thiết, không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối với những cuộc đã kết thúc thanh tra, cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với thực tế, bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; tùy theo tình hình cụ thể để quyết định việc tạm dừng, giãn, hoãn cuộc thanh tra.

leftcenterrightdel
Một buổi công bố kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTTĐT Thanh tra tỉnh Cà Mau) 

Văn bản cũng yêu cầu, đối với các cuộc thanh tra cần triển khai thì nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành theo hướng: yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, báo cáo, gửi hồ sơ, tài liệu về cơ quan thanh tra; khi cần làm việc, trao đổi với cơ quan, đơn vị liên quan thì thực hiện qua hệ thống thông tin trực tuyến, hạn chế tối đa hoạt động thanh tra trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm quy định pháp luật về thanh tra và nguyên tắc bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định; khi thực sự cần thiết mới đến cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra, xác minh, nhất là những địa bàn, đơn vị đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo Thanh tra tỉnh, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo xử lý trùng lặp, chồng chéo trong xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh trên phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra. Kết quả, có 21 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, kiểm tra bị trùng lặp (trong đó có 08 cơ quan hành chính Nhà nước và 13 doanh nghiệp) đã được cắt giảm.

Trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây thiệt hại đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Thanh tra, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều biện pháp nhằm phục hồi hoạt động của doanh nghiệp.

Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch Thanh tra năm 2021 đề ra, tạo điều kiện cho các đối tượng thanh tra, các đối tượng liên quan tập trung cho việc phòng, chống dịch; tránh trường hợp thanh tra chồng chéo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh, ngày 27/7/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 467/TT-NV2 hướng dẫn Thanh tra các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Nhiều nội dung, giải pháp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đã được triển khai tới các đơn vị nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Đồng thời, ngày 30/8/2021, Thanh tra tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 556/TT-VP chỉ đạo Chánh Thanh tra các sở, ngành và các huyện, thành phố Cà Mau chủ động điều chỉnh Kế hoạch thanh tra phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Kết quả tính đến nay, toàn tỉnh cắt giảm 23 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 173 đơn vị (trong đó, có 146 doanh nghiệp, công ty, cơ sở kinh doanh)./.

Đình Thuyết