leftcenterrightdel

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: L.A 

Ngày 29/10, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC theo Kế hoạch 276/KH-TTCP và Kế hoạch 1248/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND tỉnh Thái Bình dự và đồng chủ trì buổi làm việc.

Giải quyết khiếu nại bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình cho biết, thực hiện Luật Tiếp công dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn Ban tiếp công dân tỉnh, huyện, thành phố theo quy định. Các sở, ngành đều phân công cán bộ thanh tra của đơn vị trực tiếp dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác tiếp dân được quan tâm thực hiện. Cán bộ tiếp công dân được bồi dưỡng, tập huấn phương pháp, kỹ năng tiếp công dân, phương pháp quản lý hồ sơ, tài liệu về tiếp công dân; Trụ sở tiếp công dân tỉnh và các huyện, thành phố, Phòng Tiếp công dân của các sở, ngành được quan tâm đầu tư đầy đủ trang thiết bị bảo đảm phục vụ công tác đón, tiếp công dân, có niêm yết công khai trình tự, thủ tục về KNTC, nội quy, quy chế và lịch tiếp công dân.

Cụ thể, năm 2019 các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.954 lượt đoàn (LĐ), 7.178 lượt người (LN) với 2.298 vụ việc, giảm 356 LN (-4,73%) so với cùng kỳ năm 2018. Từ đầu năm năm 2020 đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.396 LĐ (5.435 LN) với 1.803 vụ việc, tăng 234 LN (+4,49%) so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, số đoàn đông người (từ 5 người trở lên) có 98 LĐ (1.547 LN) với 87 vụ việc, tăng 06 LĐ (683 LN).

Về tiếp nhận, xử lý đơn, năm 2019 cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 3.176 đơn (232 KN, 365 TC, 2.579 kiến nghị, phản ánh (KNPA), so với cùng kỳ năm 2018 giảm 360 đơn (-10,18%). Cạnh đó, từ đầu đầu năm 2020 đến nay, cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 2.504 đơn (154 KN, 358 TC, 1.992 KNPA), so với cùng kỳ năm 2019 tăng 349 đơn (+16,19%).

leftcenterrightdel
Ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: L.A

Nội dung KN, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng; đòi lại diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi, chuyển nhượng cho các doanh nghiệp thực hiện dự án kinh tế - xã hội khi hết thời hạn giao đất theo Luật Đất đai năm 1993; việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, chế độ bảo hiểm xã hội…; nội dung TC chủ yếu là TC cán bộ vi phạm về quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội; TC thủ trưởng một số cơ quan hành chính trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; một số nội dung liên quan đến nhân sự trưởng thôn...

Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình chia sẻ, trong giải quyết KN luôn bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời. Công khai, minh bạch mọi quy định liên quan tới thẩm quyền giải quyết KN, công khai việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết quyết KN. Trong việc kiểm tra, xác minh nội dung KNTC luôn đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy trình quy định; các hoạt động xác minh như việc lập biên bản, thu thập chứng cứ, hồ sơ tài liệu… thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về KNTC. Quá trình giải quyết KN luôn chú trọng tổ chức thực hiện việc đối thoại. Đối với mỗi vụ việc KN, UBND tỉnh đều xây dựng kế hoạch đối thoại, trong đó có sự tham gia của các cấp, các ngành, của Hội luật gia tỉnh, đoàn thể xã hội liên quan.

leftcenterrightdel
 Các thành viên Tổ công tác liên ngành của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: L.A
leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: L.A

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chia sẻ, hiện nay, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo quy định, sau mỗi buổi tiếp dân đều ra thông báo kết quả và chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xem xét, giải quyết; trực tiếp chỉ đạo và coi trọng công tác tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ việc KN, TC.

Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài được các cấp, các ngành chú trọng, chủ động phối hợp thực hiện, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định tình hình, phục vụ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng công dân tập trung đông người đi khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp. Một số người đi KNTC mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng vẫn cố chấp, lạm dụng quyền KNTC, cố tình KNTC kéo dài. Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hưởng đến chất lượng dự báo, đánh giá tình hình chung và công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị Thanh tra Chính phủ các bộ, ngành và cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập, nhất là trong lĩnh vực đất đai; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai nhằm hạn chế KNTC của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia, Trung tâm trợ giúp pháp lý, vai trò của Luật sư tham gia vào các vụ việc. Tăng cường giám sát việc thực thi của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC.

Đối với các vụ việc KNTC đã được các cơ quan Nhà nước giải quyết hết thẩm quyền, đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người KN, đã được rà soát nhiều lần nhưng công dân cố tình không chấp nhận vẫn tiếp tục khiếu kiện, đưa ra những yêu cầu không phù hợp với pháp luật, không có cơ sở để giải quyết, đề nghị Ban Tiếp công dân Trung ương giúp đỡ địa phương trong việc tuyên truyền, vận động trường hợp công dân Thái Bình đến KN tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương.

 

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND tỉnh Thái Bình dự và đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: L.A 

Cần ban hành Kế hoạch, thành lập Tổ công tác phối hợp tiếp dân phục vụ Đại hội Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đánh giá cao UBND tỉnh Thái Bình và các cấp, các ngành đã chuẩn bị Báo cáo tương đối đầy đủ theo đúng đề cương được yêu cầu.

Liên quan tới công tác xử lý đơn thư của tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nhận xét, trong năm 2019, trong số đơn thư KNTC của công dân gửi đến Thanh tra Chính phủ, Ban Ban Tiếp công dân Trung ương đã xử lý 40 đơn đủ điều kiện, chiếm 0,28% đơn thư nhận được (40/14.529 đơn). So với cùng kỳ năm 2018, số lượng đơn đã xử lý giảm 37,50% (40/64 đơn).

“Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường việc kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với những vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Qua đó, đã chấm dứt được nhiều vụ việc, công dân không còn ý kiến”, ông Nguyễn Hồng Điệp khẳng định.

Đánh giá cao công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ông Điệp nhấn mạnh, đây là một trong những tỉnh duy trì được công việc tiếp công dân rất nền nếp, đúng pháp luật, đặc biệt là đã ban hành Chỉ thị 20 về công tác này. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ. Sau mỗi kỳ tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh đều phân công lãnh đạo phụ trách, có văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc, do đó chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân được nâng lên. Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị còn thực hiện việc tiếp công dân đột xuất theo quy định và chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan, đơn vị.

Qua công tác theo dõi tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đến nay, tỉnh Thái Bình cũng đã kịp thời thông tin việc chỉ đạo địa phương và sở, ngành thực hiện các kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi tiếp dân định kỳ (các tháng 3,4,5,8/2019)… Tuy nhiên, công tác báo cáo hàng tháng về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC chưa được UBND tỉnh Thái Bình quan tâm thực hiện. Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình cần quan tâm hơn đến công tác này, tránh ảnh hưởng đến thành tích, kết quả trong việc bình bầu, xếp hạng thi đua, khen thưởng của địa phương. Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình cần ban hành Kế hoạch, thành lập Tổ công tác phối hợp tiếp dân phục vụ Đại hội Đảng theo Kế hoạch 1248/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: L.A  

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC; tăng cường đối thoại, giải quyết tốt ngay từ cơ sở; quan tâm giải quyết hết nội dung vụ việc; tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp; tập huấn nâng cao kỹ năng tiếp công dân cho cán bộ, công chức; tăng cường thanh tra trách nhiệm.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt và dự báo tình hình KNTC trên địa bàn; chủ động nắm tình hình và giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; chỉ đạo củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lôi kéo, kích động công dân khiếu kiện trái pháp luật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh ngay tại cơ sở; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, trước mắt tập trung cao giải quyết dứt điểm các vụ việc công dân khiếu kiện vượt cấp ra Trung ương, các vụ việc do các cơ quan Trung ương, Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển về tỉnh; phấn đấu không để phát sinh điểm “nóng” về KNTC...

Đặc biệt, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình cần chỉ đạo địa phương nâng cao chất lượng giải quyết KNTC lần đầu. Đây là điểm rất quan trọng. Nếu không nâng cao chất lượng giải quyết, mà ban hành quyết định ngay lần đầu đã không đúng thì hệ quả rất lớn, có thể đẩy người dân ra xa chính quyền hơn. Nếu cảm thấy kết quả giải quyết lần đầu không đúng, yêu cầu hủy, làm lại và kiểm tra lại tất cả quy trình giải quyết./.

Lan Anh