Sai từ khâu thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án…

Theo hồ sơ, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm Chủ đầu tư 03 dự án, gồm: Dự án hệ thống tưới nước Châu Pha - Sông Xoài và Kênh nội đồng Hồ chứa nước Sông Rây; dự án Nâng cấp, mở rộng trại heo giống tỉnh; và dự án thực hiện theo sự ủy thác quản lý dự án Hồ chứa nước sông Ray hợp phần kênh chính, kênh cấp 1, kênh chuyển nước sang Xuyên Mộc và đê bao ngăn mặn Lộc An.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 03 dự án này, qua thanh tra phát hiện có nhiều sai phạm trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các dự án này.

leftcenterrightdel
Một phần dự án của Hồ chứa nước sông Ray

Cụ thể, tại dự án Xây dựng trại heo giống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và dự án Hệ thống tưới nước Châu Pha - Sông Xoài và Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray, dự toán một số gói thầu đã tính sai làm tăng về khối lượng một số công việc với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Trong công tác quản lý chất lượng, dự án Xây dựng trại heo giống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuy chưa được nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình nhưng đã đưa vào sử dụng. Mặc khác, thiếu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại các gói thầu tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư thuộc các dự án Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray, Xây dựng trại giống heo của tỉnh, Hệ thống tưới nước Châu Pha - Sông Xoài…

… đến khâu ký kết hợp đồng và thanh toán, quyết toán.

Theo đó, giá trị hợp đồng tại các gói thầu số 09, số 11, 12, 13, 14, 17 và số 18 thuộc dự án Kênh nội đồng chứa nước số Ray và gói thầu số 05 thuộc dự án Hệ thống tưới nước Châu Pha - Sông Xoài đã bị tính sai tăng về khối lượng với tổng số tiền hơn 125 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Nhiều thiếu sót tại các dự án do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ 

Bên cạnh đó, hồ sơ gói thầu số 04 và 06 thuộc dự án Hệ thống tưới nước Châu Pha - Sông Xoài đã quyết toán sai làm tăng trên 43 triệu đồng. Ngoài ra, hồ sơ tại gói thầu 11 thuộc dự án Xây dựng trại heo giống tỉnh đã thanh toán tính sai tăng về khối lượng số tiền 30 triệu đồng.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân có liên quan đến sai phạm trên.

Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các gói thầu thuộc dự án Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, rà soát và giảm trừ số tiền hơn 125 triệu đồng do khi thanh toán giá trị hợp đồng tính sai về khối lượng. Đồng thời, thu hồi hơn 70 triệu đồng do thanh toán, quyết toán sai tại các dự án.

Thiên Ân