Theo đó, các dự án, công trình được thanh tra gồm: công trình xây dựng đường đấu nối từ cầu Ô Rô đến đường Hồ Chí Minh (thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển); Công trình xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy Ngọc Hiển; công trình xây dựng hàng rào khu trung tâm Hành chính huyện Ngọc Hiển; công trình xây dựng trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ngọc Hiển (giai đoạn 1); xây dựng trụ sở hành chính xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển…

Qua thanh tra, Sở Xây dựng Cà Mau cho rằng, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng và tổ chức thực hiện cơ bản đúng theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản quy định của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý dự án còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế từ việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về đấu thầu; ký kết, thực hiện hợp đồng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình...

Nguyên nhân của những tồn tại, sai sót nêu trên là do ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phòng NN&PTNT huyện Ngọc Hiển chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra trình tự, thủ tục đầu tư, nhất là công tác nghiệm thu, bảo hành, bảo trì công trình và ký kết, thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, tất cả các tồn tại, sai sót trong quá trình thực hiện các dự án trách nhiệm thuộc về UBND huyện Ngọc Hiển là chủ đầu tư các công trình và trực tiếp là ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Trưởng phòng NN&PTNT huyện được giao làm chủ đầu tư, điều hành dự án. Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và công tác nghiệm thu.

Từ những sai phạm trên, Sở Xây dựng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ngọc Hiển; kiểm điểm rút kinh nghiệm Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ngọc Hiển trong công tác quản lý đầu tư xây dựng để xảy ra những sai sót nêu trên, nêu rõ hướng khắc phục và có biện pháp không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ngọc Hiển rà soát và kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án, công trình thuộc thẩm quyền quản lý (kiểm tra công tác nghiệm thu công trình).

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phòng NN&PTNT huyện thực hiện trách nhiệm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng còn để xảy ra sai sót như đã nêu trên.

Thiên Ân