Từ năm 2015 đến năm 2018, trên địa bàn huyện Cam Lâm đã triển khai đầu tư 18 công trình trong lĩnh vực giáo dục do Ban Quản lý dự án và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 85.941 triệu đồng, nghiệm thu đưa vào sử dụng với giá trị quyết toán là 76.466 triệu đồng. Các công trình chủ yếu là loại công trình dân dụng và công nghiệp cấp 3, cấp 4; có 6 công trình có gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức đấu thầu, 10 công trình chào hàng cạnh tranh và 02 công trình chỉ định thầu.

UBND huyện Cam Lâm đã giao cho Ban Quản lý dự án Cam Lâm làm chủ đầu tư 08 công trình giáo dục gồm 02 công trình bậc mầm non, 04 công trình bậc tiểu học và 02 công trình bậc trung học cơ sở với tổng mức đầu tư 43.435 triệu đồng và giá trị quyết toán 37.700 triệu đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư 10 công trình giáo dục gồm 05 công trình bậc mầm non và 05 công trình bậc tiểu học với tổng mức đầu tư 42.506 triệu đồng và giá trị quyết toán 38.766 triệu đồng.

Qua thanh tra về thiết kế - dự toán, nghiệm thu, quyết toán khối lượng thi công các gói thầu xây lắp tại Trường mẫu giáo Anh Đào (Phòng  Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư) cho thấy đơn vị tư vấn đã tính thừa khối lượng các công tác: Đắp cát nền móng công trình 36m3; đắp đất bằng đầm cóc 36m3; công tác xây gạch thẻ 5x10x20cm 1,875 m3 với giá trị dự toán được duyệt tăng lên 20,802 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Gói thầu xây lắp được thực hiện theo hình thức đấu thầu và đã được nghiệm thu quyết toán; dẫn đến nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng T.A.L - Công ty TNHH Xây dựng số 1 Diên Khánh đã hưởng sai với giá trị 20,802 triệu đồng.

Công trình Trường mẫu giáo Vàng Anh (Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư) do Công ty TNHH Tư vấn và thiết kế Kiến Tạo là đơn vị tư vấn lập thiết kế - dự toán. Qua thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn đã tính thừa khối lượng trong đắp cát nền móng công trình; đắp đất bằng dầm cóc; bê tông đá trong khi lại tính thiếu khối lượng cho công tác đắp đất nền móng công trình. Do đó, đã làm giá trị dự toán được duyệt tăng lên 75,251 triệu đồng. Mặt khác, gói thầu xây lắp được thực hiện theo hình thức đấu thầu và đã được nghiệm thu quyết toán; dẫn đến nhà thầu thi công là Công ty TNHH Nhật Tùng đã hưởng sai với giá trị 75,251 triệu đồng.

Qua kiểm tra tại Trường mẫu giáo Hoa Lan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư. Công trình do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng T.A.T là đơn vị tư vấn lập thiết kế - dự toán. Đơn vị tư vấn đã tính thừa khối lượng các công tác xây tường thẳng bằng gạch bê tông; trát tường... với giá trị dự toán được duyệt tăng lên 25,404 triệu đồng. Gói thầu xây lắp được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đã được nghiệm thu quyết toán; dẫn đến nhà thâu thi công là Công ty CP Thiết kế xây dựng Gia Hồ đã hưởng sai với giá trị 25,404 triệu đồng. 

Tương tự, công trình Trường mẫu giáo Vàng Anh, dự toán dược duyệt lăng lên 47,200 đồng, dẫn đến giá gói thầu xây lắp tăng tương ứng 47,200 triệu đồng.

Đoàn thanh tra kiểm tra hồ sơ trúng thầu nhận thấy, gói thầu xây lắp được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh; giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt. Công trình đã được nghiệm thu quyết toán, vì vậy chủ đầu tư đã quyết toán sai 46,393 triệu đồng. Do đó, trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng làm chủ đầu tư là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm có trách nhiệm bồi hoàn nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ Kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Về xử lý tài chính, thu hồi nộp ngân sách nhà nước từ các chủ đầu tư số tiền 167,850 triệu đồng, gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm là chủ đầu tư 02 công trình có sai sót (Trường mẫu giáo Anh Đào, Trường mẫu giáo Vàng Anh), do quyết toán sai với giá trị 67,195 triệu đồng; Ban Quản lý dự án huyện Cam Lâm, là chủ đầu tư 02 công trình còn sai sót (Trường mẫu giáo Vàng Anh, Trường mẫu giáo Hoa Lan), do quyết toán sai với giá trị 100,655 triệu đồng.

Kiến nghị UBND huyện Cam Lâm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý dự án và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm (Chủ đầu tư các dự án) rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cam Lâm rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn./.

Lan Anh