Qua thanh tra, bên cạnh những kết quả đạt được, Trường còn tồn tại nhiều khuyết điểm được Thanh tra tỉnh chỉ rõ, cần phải chấn chỉnh, xử lý. Điển hình như, việc nhà trường không thành lập Hội đồng trường là không đúng với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH.

Theo quy chế chi tiêu nội bộ, thì quy chế được ban hành ngày 17/02/2016, nhưng đến nay chưa được điều chỉnh bổ sung so với tình hình thực tế của Trường, thực hiện chưa đúng theo Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Tại Điều 26 trong quy chế có quy định chi 100% các nội dung chi từ thu học phí các lớp Anh văn - Tin học là không phù hợp.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau chấn chỉnh các sai phạm

Cạnh đó, Nhà trường chưa xây dựng các quy định, quy chế về tự kiểm tra nội bộ các khoản thu chi ngân sách một cách rõ ràng. Không quy định cụ thể các bộ chứng từ thanh toán cho từng nguồn kinh phí thường xuyên, không thường xuyên…

Trong quy chế quản lý tài sản, chưa quy định nội dung kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cố định theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC trong quy chế quản lý và sử dụng tài sản của Trường và theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thay thế Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, bộ chứng từ thanh toán kế toán chưa yêu cầu người thanh  toán cung cấp chứng từ gốc cơ bản để chứng minh cho một giao dịch kinh tế phát sinh (chưa ghi vào quy chế quy định bộ chứng từ thanh toán cụ thể). Chưa áp dụng trích lập quỹ theo định mức quy chế đã quy định, tính toán việc trích lập quỹ chưa đúng theo tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Hạch toán chi tiền điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chi phí quản lý 5% cho các lớp liên kết... chưa hạch toán đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo mục lục và nguồn kinh phí hình thành.

Đặc biệt, trong công tác sửa chữa tài sản, Trường đã để sai lệch khối lượng của 02 công trình với số tiền 54.560.683 đồng. Việc thực hiện các đề án, dự án giáo dục Chứng từ thanh toán còn thiếu ký nhận của học viên...

Để xảy ra những hạn chế, sai phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng, kế toán Trường và các cá nhân có liên quan. Thanh tra tỉnh kiến nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, Ban Giám hiệu trường tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành, trong đó vai trò chính là Hiệu trưởng; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân có có liên quan. 

Đồng thời, xử lý đơn vị tư vấn điều hành quản lý dự án, thẩm tra, thi công, giám sát không thực hiện đúng theo hợp đồng. Thu hồi số tiền chênh lệch khối lượng của 02 công trình là 54.560.683 đồng.

Ngoài ra, yêu cầu Ban giám hiệu trường tăng cường năng lực quản lý sửa chữa tài sản, trong đó lưu ý việc xem xét lựa chọn nhà thầu tư vấn; tổ chức thành lập Hội đồng trường theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH và xây dựng lại quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản theo quy định hiện hành và tình hình thực tế của Trường.

Thiên Ân