leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Thị Tính, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Thanh tra trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hồng Loan 
Căn cứ Quyết định 25–QĐ/ĐU.22 ngày 10/7/2020 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về kết nạp đảng viên mới, quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hồng Loan, nhân viên phòng Trị sự Tạp chí Thanh tra được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Thị Tính, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Thanh đã đọc Quyết định về việc kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hồng Loan vào Đảng; đồng thời, phân công các đồng chí là đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.
leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Thị Tính, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Thanh tra phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng chí Ngô Thị Tính, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Thanh chúc mừng đồng chí đảng viên mới Nguyễn Thị Hồng Loan. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ cũng giao nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ mong muốn đảng viên mới Nguyễn Thị Hồng Loan sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, tích cực trong học tập và công tác, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên để cùng Chi bộ Tạp chí Thanh tra hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trang trọng đúng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

H.T