leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo Quyết định, thành viên của Tổ công tác gồm có: ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ phó; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Tư pháp; Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố, thị xã, các huyện nơi có vụ việc KN, TC do Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết. Đồng thời, Tổ công tác cũng sẽ mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số cơ quan liên quan tham gia.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm có tính chất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập Bộ phận giúp việc để tham mưu, giúp Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, có tính chất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có khả năng ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự; chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố, thị xã và các huyện ban hành kế hoạch, tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch của Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng thực hiện nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài liên quan đến KN, TC của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tinh (nếu có).

Tổ công tác sẽ trực tiếp kiểm tra một số địa phương về việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chủ trương của Trung ương, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc này./.

Lan Anh