Có giải pháp xử lý theo từng nhóm nội dung KNTC 

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản 5927/UBND-TCD ngày 03/9/2020 gửi Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xảy ra một số vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, đông người lên tỉnh, một số trường hợp vượt cấp ra Trung ương, nguy cơ làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, do đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền KNTC của công dân theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên tỉnh, ra các cơ quan Trung ương trong thời gian diễn ra Đại hội đảng bộ cấp tỉnh và Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới.

Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 1457/TTCP-BTCDTW ngày 24/8/2020 của Thanh tra Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân, tuyên truyền, vận động, đưa công dân về địa phương, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh tổng hợp và lập danh mục những địa phương có các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, có nhiều vụ việc công dân đến khiếu nại, tổ cáo bức xúc, kéo dài trong thời gian diễn ra Đại hội đảng bộ cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, phân loại và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và có các giải pháp xử lý theo từng nhóm nội dung KNTC theo quy định.

Mặt khác, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc, kéo dài trên địa bàn tỉnh; những vụ việc có khả năng công dân tập trung đông người lên tỉnh, kéo ra cơ quan Trung ương; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo và thông tin tình hình cho Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương để biết có phương án phối hợp xử lý; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia tiếp công dân khi có công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội dang các cấp; phối họp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước những nội dung tố cáo của công dân liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 

Vận động đưa công dân trở về địa phương

Ban Tiếp công dân Tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh nắm tình hình công dân KNTC, khiếu kiện đông người, phức tạp; các KNTC liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp tỉnh; báo cáo và tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình KNTC ở các địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện những điểm, những nơi có thể tiềm ẩn các yếu tố xảy ra KNTC đông người, phức tạp để kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện; phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương có liên quan đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và các cơ quan đầu não của tỉnh, có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra vụ việc, vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Cần bố trí đủ cán bộ, công chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; phân công cán bộ trực các ngày trong tuần, dịp nghỉ lễ, tết, trực ngoài giờ (kể cả ban đêm) trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thời gian tổ chức Đại hội đảng cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trường hợp cần thiết thì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều động cán bộ, công chức ở các ngành, địa phương tham gia phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trong thời gian nêu trên.

Riêng Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an các địa phương rà soát, nắm bắt tình hình diễn biến khiếu kiện ở địa phương, thông báo kịp thời để Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch tiếp công dân của lãnh dạo tỉnh. Trên cơ sở đó, có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng thu thập, củng cố hồ sơ, chứng cứ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những người lợi dụng quyền KNTC có hành vi vượt quá giới hạn ảnh hưởng đến công tác, hoạt động bình thường của một số cơ quan, đơn vị...

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số vị trí trọng yếu khác trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương giải thích, vận động đưa công dân trở về địa phương khi xảy ra các vụ việc công dân tụ tập khiếu kiện đông người, vượt cấp./.

Lan Anh