Nhiều kết quả nổi bật

Trong 05 năm qua, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã luôn quan tâm, sâu sát chỉ đạo các mặt hoạt động của Thanh tra Bộ như kiện toàn cơ cấu tổ chức, chỉ đạo hoạt động chuyên môn của đơn vị. Bên cạnh đó, Lãnh đạo đơn vị luôn chủ động, sáng tạo, quyết đoán trong việc thực hiện các nhiệm vụ; cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Tư pháp đều là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh nghề nghiệp; đoàn kết, nhất trí cao cũng như không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đó là những thuận lợi cơ bản giúp Thanh tra Bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của mình.

Trong giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua đã được Thanh tra Bộ Tư pháp tổ chức sôi nổi, rộng khắp trong toàn đơn vị như: Phong trào thi đua “Toàn ngành đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 và “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua phong phú, đa dạng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Qua các phong trào thi đua đã khơi dậy các mặt tích cực, ý chí vươn lên, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp để cống hiến, lao động, học tập và công tác, do đó, đã tác động tích cực đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác của đơn vị.

Trong giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện 77 cuộc thanh tra theo kế hoạch (40 cuộc thanh tra hành chính, 37 cuộc thanh tra chuyên ngành); 32 cuộc thanh tra xác minh để giải quyết khiếu nại, tố cáo; 70 cuộc thanh tra đột xuất phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; thành lập 10 tổ xác minh để giải quyết khiếu nại, tố cáo; 05 cuộc thanh tra do thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập; 01 cuộc thanh tra liên ngành; 01 cuộc thanh tra chuyên đề; 23 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ký ban hành 35 Quyết định thu hồi tiền, thu hồi về ngân sách nhà nước tổng số tiền là 2.563.877.095 đồng; ban hành 149 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 1.111.000.000 đồng.

Trong giai đoạn 2016-2020, công tác thanh tra đột xuất được đẩy mạnh, nhiều cuộc thanh tra đột xuất được thực hiện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ngành, thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm và thu được những kết quả nhất định, giúp Bộ Tư pháp thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước của Ngành, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Bộ đã tiếp 1.321 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Đã tiếp nhận và xử lý 7.858 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được tham mưu, giải quyết kịp thời, trong đó có nhiều vụ phức tạp, kéo dài đã được giải quyết.

Liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ là đơn vị đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp. Trong giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Bộ đã tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ: Chủ trì, tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng như: Ban hành Kế hoạch hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thành lập Tổ công tác liên đơn vị do Chánh Thanh tra làm Tổ trưởng để tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng; ban hành Công văn về việc đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Thành viên Ban Chỉ đạo đối với 07 cơ quan, tổ chức, địa phương  và tham mưu Bộ trưởng kiểm tra, đôn đốc trực tiếp các cơ quan, tổ chức, địa phương được phân công...

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp như: ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của Bộ Tư pháp; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, làm đầu mối tổng hợp xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất của Bộ Tư pháp về công tác phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; tham mưu ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Trong giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Bộ đã thành lập 07 Đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 16 đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Tư pháp . Kết quả thanh tra cho thấy, đơn vị được thanh tra cơ bản thực hiện tốt các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm hạn chế, Thanh tra Bộ đã kiến nghị để khắc phục.

Ngoài ra, trong công tác xây dựng thể chế, Thanh tra Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Cố gắng, nỗ lực đã được ghi nhận

Từ những kết quả đã đạt được như trên, có thể khẳng định, trong giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Bộ Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các công việc theo Kế hoạch đều được triển khai và thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả. Công tác thanh tra đã được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm theo định hướng trong Chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, thu được những kết quả nhất định, giúp Bộ Tư pháp thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước của ngành. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong công tác thanh tra chuyên ngành. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh cũng được nghiên cứu, đề xuất, tiến hành xác minh kịp thời. Có được kết quả trên là nhờ có sự chủ động, sáng tạo của Lãnh đạo đơn vị, sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ cũng như sự không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ của mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị.

Bên cạnh công tác chuyên môn, hưởng ứng các phong trào thi đua đã phát động, Thanh tra Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công một số hoạt động tình nguyện hướng về các địa phương, địa bàn nông thôn, miền núi, hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: Chương trình Thanh niên tình nguyện tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trao tặng tủ sách pháp luật; tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt trên địa bàn; Chương trình thăm và tặng quà cho các hộ nghèo tại các xã thuộc huyện Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu; Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh; thăm và tặng quà Mẹ liệt sĩ tại Hà Nội; cử đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo... 

Những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Tư pháp trong 5 năm qua đã được ghi nhận qua các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân của đơn vị, như: Tập thể đơn vị vinh dự được nhận 01 Cờ thi đua của Chính phủ, 01 Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, 01 Cờ thi đua của ngành Tư pháp; 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 45 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng Thanh tra Chính phủ đã được trao cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị./.

Lan Anh