Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 tiếp và giải quyết vụ việc của các công dân trú tại TP Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Nội dung buổi tiếp công dân chủ yếu là về những vấn đề về đề nghị hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng.

Sau khi nghe ngành chức năng giải trình cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo hỗ trợ về nhà ở của tỉnh sớm có văn bản báo cáo Chính phủ xem xét, sớm cấp kinh phí cho tỉnh để chi trả cho các hộ; đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đối với kinh phí còn dư.

Bên cạnh đó còn có vụ việc công dân tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ đề nghị giải quyết những sai phạm về đất đai xảy ra trên địa bàn xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ.

Sau khi nghe các ngành chức năng báo cáo cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đồng Hỷ thực hiện các công việc có liên quan, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc và hướng giải quyết tiếp theo của các ngành chức năng. Những nội dung công dân chưa đồng thuận, phát sinh tình tiết mới tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Dương Thái