Trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực công tác tư pháp, cũng như thực tiễn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, Bộ Tư pháp và các địa phương tiếp tục chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) và phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt là công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hộ tịch, chứng thực.

6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tư pháp đã triển khai 33 cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh giải quyết KN, TC (trong đó có 04 cuộc trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, 03 cuộc trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực). Qua đó, đã phát hiện, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính 201,5 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Hoạt động tư pháp ở cấp phường (xã) cần được thực hiện nghiêm. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tích cực thực hiện nhiều nhiệm vụ với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Nhiều Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Tiêu biểu như: Hà Nội thanh tra 10 tổ chức công chức, thừa phát lại, phát hiện vi phạm 115 triệu đồng; Thành phố Hồ Chí Minh đã thanh tra, xử phạt 93 triệu đồng trong lĩnh vực luật sư, công chứng, chứng thực; Thanh Hóa thanh tra 04 tổ chức hành nghề công chứng, xử phạt vi phạm 39,5 triệu đồng…

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC được Bộ và các Sở Tư pháp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tại Bộ Tư pháp, lãnh đạo Bộ và các đơn vị đã tiếp 175 lượt công dân (tăng 61 lượt so với cùng kỳ năm 2018); tiếp nhận, xử lý 385 đơn KN (tăng 110 đơn), 44 đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết (tăng 15 đơn), trong đó có gần 85% đơn KN, TC liên quan đến việc kê biên tài sản thi hành án; đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành án; quyết định cưỡng chế thi hành án; việc bảo quản tài sản kê biên; KN, TC về hoạt động công chứng, luật sư…/.

Dương Thái