Báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre cho biết, 9 tháng đầu năm ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung triển khai tốt kế hoạch thanh tra năm 2018; kết quả thanh tra kịp thời phát hiện và kiến nghị các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục một số sai sót trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện việc chi trả tiền chính sách đúng đối tượng.

Cụ thể, toàn tỉnh đã tổ chức được 54 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm với số tiền hơn 4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót số tiền 1 tỷ 4 trăm triệu đồng và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ việc, 5 đối tượng. Đồng thời, tiến hành 1.447 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.680 cá nhân và 554 tổ chức; đã phát hiện vi phạm và ban hành 517 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 5 tỷ 250 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre Trương Văn Tỷ 

Cùng thời gian trên, tỉnh đã tiếp 2.861 lượt công dân; trong đó, tiếp công dân thường xuyên là 2.412 lượt người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 449 lượt người; có 13 đoàn với 101 lượt người; đã giải quyết được 340/457 đơn thư thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 74%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bến Tre, tình hình khiếu nại, tố cáo thời gian qua tuy có giảm, nhưng một số vụ việc khiếu nại kéo dài, khiếu kiện đông người vẫn còn tái diễn và phức tạp. Tình hình tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua tuy không xảy ra nhiều, một vài vụ việc tiêu cực, tham nhũng được phát hiện xử lý và đang trong giai đoạn điều tra, chỉ liên quan đến một số người cùng cơ quan, đơn vị; nhưng do cơ chế quản lý, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, sử dụng vốn, ngân sách còn nhiều lỏng lẻo, bất cập, nên các giải pháp phòng ngừa tham nhũng vẫn chưa thật sự hiệu quả.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, lãnh đạo ngành Thanh tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch thanh tra đã đề ra trong năm 2018; xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 gắn với thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục sai phạm trên lĩnh vực quản lý Nhà nước ở địa phương. Tăng cường công tác thanh tra chuyên đề đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại các Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ở địa phương.

Đình Thuyết