Tham dự buổi công bố về phía Thanh tra Chính phủ có ông Đặng Công Huẩn- Phó Tổng Thanh tra, Trần Văn Mây- Cục trưởng Cục III, lãnh đạo phòng Tổng hợp- Cục III, Đại diện Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra ông Đỗ Duy Phức và các thành viên Đoàn thanh tra.

Về phía UBND tỉnh Đồng Tháp có ông Nguyễn Văn Dương- Chủ tịch UBND tỉnh, Châu Hồng Phúc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Văn Phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế...

leftcenterrightdel
Trưởng Đoàn thanh tra Đỗ Duy Phức công bố Kết luận thanh tra 

Theo kết luận về những hạn chế trong công tác thanh tra, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị xây dựng và phê duyệt thanh tra kế hoạch thanh tra hàng năm chậm so với quy định; còn nhiều cuộc thanh tra vi phạm trình tự thủ tục tiến hành thanh tra; chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao, nhất là các cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng.

Về trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế: một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm công tác tiếp công dân, nhất là các khối Sở của tỉnh; trong đó, một số Thủ trưởng đơn vị không tiếp công dân ngày nào trong suốt hơn 5 năm như: Sở Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thuế …Chất lượng xử lý đơn thư còn nhiều hạn chế như: phân loại sai, xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng, cập nhật số liệu chưa chính xác, chưa tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định…đã làm hạn chế hiệu quả công tác tiếp công dân và ảnh hưởng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị trên địa bàn.

Về hạn chế trong công tác thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, Kết luận chỉ ra những hạn chế, nổi cộm như: Việc chuyển đổi vị trí công tác ở môt số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc tuyển dụng, bổ nhiệm còn nhiều sai phạm, đặc biệt là việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh…

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Dương và đại diện lãnh đạo tỉnh tiếp thu Kết luận thanh tra 

Bên cạnh đó, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những yếu kém trong công tác quản lý và sử dụng đất đai như: Việc phê duyệt quy hoạch chậm so với quy định đã gây khó khăn cho công tác quản lý và không phát huy được hiệu quả. Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất chưa thể hiện đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nhiều dự án đầu tư không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và cũng không có quy hoạch xây dựng. Chưa có sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành; số liệu không thống nhất, chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa phù hợp với sự phát triển của từng địa phương, dự báo chưa chính xác một số chỉ tiêu sử dụng đất, nhất là quỹ đất nông nghiệp, đất rừng đặc dụng

Về công tác tài chính, Kết luận thanh tra đã chỉ ra những yếu kém trong công tác xây dựng bảng giá đất, áp dụng các quy định trong tính toán nghĩa vụ tài chính, ban hành giá không đúng quy định…dẫn tới sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 264 tỷ đồng.

Tiếp thu Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Dương đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ xem xét từng trường hợp sai phạm cụ thể, đế có hướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đến sai phạm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân một cách nghiêm minh. Trên cơ sở Kết luận thanh tra, UBND tỉnh sẽ ban hành thông báo các địa phương chưa được kiểm tra rà soát, kiểm tra theo đề cương của Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra đối với tỉnh.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố kết luận thanh tra 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp chấn chỉnh ngay những hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu cụ thể; trước mắt, phải chấn chỉnh ngay việc lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, chấn chỉnh công tác lập quy hoạch ngành, trên cơ sở đó để có số liệu phục vụ cho công tác quy hoạch điều chỉnh quy hoạch đất đai. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với thủ trưởng cơ quan đơn vị đã để xảy ra sai phạm mà Kết luận đã nêu. Đối với những vấn đề khó khăn trong việc thực hiện Kết luận, UBND tỉnh phối hợp với Cục III- Thanh tra Chính phủ tổng hợp, báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đình Thuyết