Tham dự buổi công bố có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành, UBND quận, huyện có liên quan của TP Hà Nội. Theo Quyết định thanh tra, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ (TTCP) làm trưởng đoàn, thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc. Tổ giám sát đoàn thanh tra gồm 02 thành viên do ông Dương Văn Phấn, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại buổi họp 

Cũng tại buổi công bố sáng nay, đồng chí Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, diễn ra trong bối cảnh có nhiều phản ánh dư luận xung quanh các dự án của công ty Lã Vọng, do đó TTCP sẽ tiến hành thanh tra theo các nội dung công bố, khách quan và theo qui định của pháp luật. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh cũng đề nghị các đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về cung cấp tài liệu, hồ sơ cho đoàn thanh tra; UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn thanh tra, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. 

Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng TTCP yêu cầu thực hiện nghiêm túc qui chế, qui định của pháp luật về công tác thanh tra và phải đảm bảo kế hoạch đề ra./.

Dương Thái