leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Bùi Ngọc Lam phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố (Ảnh Huy Trần)

Theo Quyết định Thanh tra số 379/QĐ-TTCP ngày 24/5/2018, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn) thuộc Bộ Công Thương. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2017. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Duy Bính công bố Quyết định Thanh tra (Ảnh Huy Trần) 

Đoàn Thanh tra gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Duy Bính, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế từ ngày công bố Quyết định Thanh tra

Về công tác giám sát Đoàn Thanh tra, theo Quyết định số 480/QĐ-TTCP ngày 30/5/2018, Tổ giám sát Đoàn Thanh tra có hai thành viên do ông Hoàng Đức Quỳnh, Thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm tổ trưởng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi công bố Quyết định Thanh tra (Ảnh Huy Trần)

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Thanh tra; Bộ Công Thương cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với Đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đối với Đoàn Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, các thành viên Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của Đoàn Thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra./.

H.T