Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 125/QĐ-TT ngày 18/12/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách, tài chính và thực hiện đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành; trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra 

Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 làm Trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc tại UBND huyện Châu Thành.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 của Thanh tra tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt. Mục đích cuộc thanh tra, nhằm xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách, tài chính và thực hiện đầu tư xây dựng của UBND huyện Châu Thành; trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Đình Thuyết