Cụ thể, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định 11/QĐ-TT về việc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý tài chính - kế toán đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, thời kỳ 2019 - 2020. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị được thanh tra.

Phát biểu ý kiến tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu nội dung quyết định thanh tra; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong phạm vi trách nhiệm của mình, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến nội dung thanh tra và tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra sớm hoàn thanh nhiệm vụ thanh tra.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra bám sát kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao thật chi tiết, chặt chẽ, làm việc với tinh thần trách nhiệm và chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và ý thức kỷ luật của cán bộ thanh tra. Đồng thời, đề nghị đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cho đoàn thanh tra để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch được giao.

Đình Thuyết