Theo Quyết định số 642/QĐ-TTCP ngày 23/7/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2013 – 31/12/2017, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra gồm 09 thành viên, do ông Đặng Hùng Sơn, Phó Cục trưởng, Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Về công tác giám sát Đoàn thanh tra, theo Quyết định số 647/QĐ-TTCP, Tổ giám sát Đoàn thanh tra có hai thành viên do ông Hoàng Văn Ngọc, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu, Tổng công ty và các đơn vị liên quan được thanh tra cần thực hiện việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra; phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các thành viên Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra và giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; đảm bảo các nội dung thanh tra đúng theo theo kế hoạch được phê duyệt; hoàn thành việc thanh tra trực tiếp nhanh gọn, không kéo dài thời gian, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng, mặc dù đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch nhưng Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và các đơn vị cần thực hiện đầy đủ theo nội dung thanh tra. Chủ động phối hợp với các đơn vị, Vụ, Cục của Bộ Công thương để kịp thời xử lý các vấn đề có liên quan. 

Được biết, doanh thu năm 2017 của Vinataba đạt 25.654 tỷ đồng, vượt 9,6% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 2.007 tỷ đồng, vượt 39,1% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước vượt 25,2% kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động đạt 15,1 triệu đồng/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.

                                                            PV