Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với Dự án Đầu tư khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia U Minh Thượng đến năm 2020 do Vườn Quốc gia U Minh Thượng làm chủ đầu tư.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra 

Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án đến nay và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên thuộc Thanh tra tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đình Thuyết