Theo đó, ngày 26 tháng 02 năm 2020, Tổng Thanh tra chính phủ đã ký Quyết định số 89-QĐ/TTCP phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018. Đồng thời, ngày 16 tháng 3 năm 2020, Chánh Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã ký các quyết định bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên chính (mã số ngạch 04.024) cho 19 công chức thuộc Thanh tra Thành phố, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020; 19 công chức được bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính đợt này đã góp phần nâng số lượng Thanh tra viên chính tại Thanh tra Thành phố từ 34 người lên 53 người.

leftcenterrightdel
Buổi trao các quyết định bổ nhiệm Thanh tra viên chính

Sau khi công bố và trao các quyết định của Chánh Thanh tra Thành phố về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên chính, ông Đặng Minh Đạt - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra Thành phố đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm và quyền hạn của Thanh tra viên chính theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của ngành Thanh tra Thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Lâm Hồng Chuyên - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 phát biểu cảm tưởng và nhận nhiệm vụ cảm ơn lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; cũng như bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới và cho rằng, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đồng thời cho biết, bản thân sẽ tiếp tục cùng cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

PV