leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị (ảnh: Minh Nguyệt)

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị cùng hơn 200 đại biểu là công chức, viên chức, người lao động của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP. 

Báo cáo kết quả công tác công đoàn, phong trào công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP năm 2019 của Công đoàn TTCP cho thấy, hoạt động Công đoàn và phong tào công nhân viên chức ở cơ quan TTCP đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XX nhiệm kỳ 2018-2023; phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy TTCP trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng thể chế gắn với chương trình cải cách hành chính và nhiệm vụ khác được giao.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị (ảnh: Minh Nguyệt)

Đặc biệt, các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức cơ quan TTCP đều có sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và ủng hộ của Đảng ủy, Lãnh đạo TTCP. Các hoạt động của Công đoàn đã tạo không khí sôi nổi, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình tham gia và thực hiện có hiệu quả.

Mặt khác, cán bộ Công đoàn các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực đối với công tác được giao. Hơn nữa, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp luôn đoàn kết, thống nhất; sự đồng tâm, nhất trí, nhiệt tình hưởng ứng phong trào và quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của hơn 700 đoàn viên Công đoàn TTCP. Chính vì vậy, hoạt động và phong trào công nhân viên chức của cơ quan được thúc đẩy, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Năm 2020, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, như: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 26 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc… Công đoàn TTCP tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo cho hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức toàn cơ quan được tiến hành thường xuyên, liên tục, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng ủy TTCP trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Minh Nguyệt)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá: “Ngành Thanh tra đã kết thúc năm 2019 với những thành tích toàn diện trên các mặt công tác của ngành, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao”.

Đồng tình và thống nhất cao, trân trọng chúc mừng các kết quả, thành tích đã đạt được của toàn ngành trong năm 2019 vừa qua về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành Thanh tra, thực hiện quy chế dân chủ, tài chính…

Ông nhấn mạnh: Năm 2019 vừa qua, Công đoàn TTCP đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên Công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị cũng như của ngành, gắn với phong trào thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, nắm bắt tư tưởng, thường xuyên thực hiện đến đoàn viên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện quy chế, nội quy, quy định của ngành Thanh tra… Đặc biệt, các phong trào thi đua của Công đoàn TTCP rất sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị: trên cơ sở Nghị quyết hội nghị hôm nay được thông qua, đề nghị Lãnh đạo TTCP và Công đoàn TTCP sớm cụ thể hóa để đưa Nghị quyết vào ngay từ những ngày đầu; xây dựng kế hoạch thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh: Minh Nguyệt)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá, trong năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng các mặt công tác được TTCP triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những kết quả, đóng góp không mệt mỏi với tinh thần trách nhiệm rất cao của các công đoàn viên TTCP và tin tưởng rằng với khí thế này trong năm tới, năm 2020 sẽ được duy trì và phát triển tốt hơn qua phong trào thi đua vừa được Công đoàn TTCP phát động.

Năm 2020, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP, nhất là lãnh đạo, thủ trưởng các cục vụ, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch công tác một cách khoa học, kịp thời triển khai ngay từ đầu năm. Đối với công tác thanh tra cần nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, xác định rõ trách nhiệm, công việc của từng thành viên Đoàn thanh tra, thời gian, cách thức, nội dung tiến hành, biện pháp tổ chức thực hiện, nhất là đối với các cuộc thanh tra chuyên đề.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với thanh bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng khác để có thể phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng ngành.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó tập trung tham mưu giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn TTCP. Dưới đây là một số hình ảnh khen thưởng:

leftcenterrightdel
  (Ảnh: Minh Nguyệt)

leftcenterrightdel
  (Ảnh: Minh Nguyệt)
leftcenterrightdel
 (Ảnh: Minh Nguyệt) 
leftcenterrightdel
 (Ảnh: Minh Nguyệt)

Minh Nguyệt