leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị (ảnh H.T)
Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 cho thấy, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể cùng sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn, hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị được thể hiện rõ nét trên tất cả các mặt hoạt động như: Công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; kết quả thực hiện phong trào yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng công đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; hoạt động nữ công và phong trào nữ công chức, viên chức, lao động; công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra.
leftcenterrightdel
 Ban chấp hành công đoàn Thanh tra Chính phủ (ảnh H.T)

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Công đoàn Thanh tra Chính phủ hướng tới tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức toàn cơ quan được tiến hành thường xuyên, liên tục, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Ban cán sự, Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trên các lĩnh vực như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác vận động công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh,…

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị  (ảnh H.T)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2019 của Công đoàn Thanh tra Chính phủ. BCH Công đoàn Thanh tra Chính phủ và các công đoàn bộ phận cùng với các tổ chức chính trị khác đã tạo khí thế sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; công chức viên chức, người lao động đã đoàn kết, chia sẻ, gắn bó cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Đối với phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh năm tới là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước trong đó có Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam, BCH Công đoàn và các công đoàn bộ phận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua; nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia vào các hội đồng của cơ quan trong đó có công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ. Đồng thời, BCH Công đoàn Thanh tra Chính phủ cần tăng cường giám sát, nắm tình hình hoạt động ở các công đoàn bộ phận để kịp thời chia sẻ, giúp đỡ công đoàn viên; chú trọng công tác phê bình, tự phê bình, chân thành, cởi mở, tiếp thu ý kiến góp ý để bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên; tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn./.

H.T