Kết luận thanh tra nêu rõ, UBND huyện đã buông lỏng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chấn chỉnh xử lý chưa kịp thời, thiếu kiểm tra đối với một số lĩnh vực hoạt động kinh tế- xã hội.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Tiền Giang công bố Kết luận đến đối tượng thanh tra 

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện cũng chưa nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan, dẫn đến việc tham mưu cho UBND huyện không đầy đủ, không làm hết trách nhiệm của mình; để xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong thời gian dài; còn vi phạm trong thu chi ngân sách nhà nước, quản lý đất công và lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể, qua thanh tra đã phát hiện và yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 629 triệu đồng; yêu cầu giảm trừ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản trên 135 triệu đồng.

Từ những sai sót trên, kết luận thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm nghiêm khắc đối với những người có liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật 1 cá nhân. Đồng thời, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, thu chi ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý đất công trong thời gian tới.

Đình Thuyết