Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng NNPTNT Nam Định tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Thủy lợi (nay là Sở NNPTNT Nam Định). Năm 2004, công ty thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 3342/2003/QĐ-UB ngày 03/12/2003 của UBND tỉnh Nam Định.  

Theo Thông báo Kết luận thanh tra số 1409/TB-STNMT ngày 15/5/2020 của Sở TNMT tỉnh Nam Định, công ty đang quản lý 1.221,4m2 đất tại ngõ 22 đường Trần Nhật Duật, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định. 

Về hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất ban đầu hiện chỉ còn lưu giữ Giấy phép sử dụng đất số 25-76/SDĐ ngày 10/9/1976 của UBND thành phố Nam Định và đã được đăng ký quyền sử dụng đất trên hồ sơ địa chính. Đến nay, Công ty chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai, chưa hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng nói, Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Nam Định trước đây, nay là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng NNPTNT Nam Định đã cho 04 gia đình mượn làm nhà ở và xây dựng nhà ở kiên cố trên đất của Công ty là không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 23 Luật Đất đai năm 1993 sửa đổi bổ sung năm 1998 và năm 2001. Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Nam Định trước đây, nay là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng NNPTNT Nam Định. Do đó, 04 hộ gia đình đã sử dụng 239,3m2 đất được Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Nam Định trước đây cho mượn làm nhà ở là không hợp pháp.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Cũng theo Thông báo Kết luận thanh tra số 1409/TB-STNMT, cử tri phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định đã có kiến nghị liên quan đến việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng NNPTNT Nam Định là có cơ sở. Cụ thể, khu đất của Công ty tại phường Trần Tế Xương không có nhu cầu sử dụng đã bỏ hoang nhiều năm, nên nhà đã xuống cấp nghiêm trọng đề nghị các cơ quan của tỉnh, thành phố xem xét giao khu đất trên cho UBND phường quản lý.

Xét tình hình thực tế sử dụng đất của Công ty, trong đó có 208,3m2 đất thuộc thửa số 206 tờ bản đồ số 14 bản đồ địa chính phường Trần Tế Xương đo năm 2004, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng NNPTNT Nam Định đề nghị giữ lại đất là không phù hợp do nằm xen kẹt với phần đất mà Công ty đã đề nghị trả lại nên phải thu hồi lại.

Từ những căn cứ nêu trên, Sở TNMT tỉnh Nam Định đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản đồng ý chủ trương thu hồi 597,6m2 thuộc số 206 tờ bản đồ số 14 bản đồ địa chính phường Trần Tế Xương đo năm 2004 do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng NNPTNT Nam Định đang quản lý. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng NNPTNT Nam Định do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TNMT tỉnh Nam Định lập tháng 12/2012 được UBND phường Trần Tế Xương xác nhận ngày 05/12/2012.

Đồng thời, giao 597,6m2 đất thu hồi nêu trên cho UBND thành phố Nam Định để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở TNMT cũng đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản cho phép Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng NNPTNT Nam Định thực hiện dự án đầu tư “Trung tâm Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý vật liệu xây dựng” trên diện tích 623,8m2 đất vị trí thuộc thửa đất số 2 tờ bản đồ số 17 bản đồ địa chính phường Trần Tế Xương đo năm 2004. Về tiến độ thực hiện, trong năm 2020 hoàn thành các thủ tục đầu tư; năm 2021 triển khai thực hiện dự án đầu tư. Nếu quá thời hạn trên, Công ty không thực hiện thì UBND phường Trần Tế Xương, UBND thành phố Nam Định, Sở TNMT trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất.

Mặt khác, giao cho UBND phường Trần Tế Xương kiểm tra, giám sát về thời gian thực hiện dự án đầu tư của Công ty. Nếu quá thời hạn trên, Công ty không thực hiện dự án thì có văn bản báo cáo UBND thành phố Nam Định, Sở TNMT trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Minh Nguyệt