leftcenterrightdel
 Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (ảnh internet)

Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn có địa chỉ tại số 18-20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quang Trung – Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn tại Hà Nội được ông Lê Việt Hùng ủy quyền đại diện cho Công ty làm việc với Thanh tra Bộ Y tế.

Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn đã bán các thuốc cao hơn giá thuốc kê khai do đối tượng có trách nhiệm phải kê khai giá thuốc theo quy định của pháp luật, gồm: Meteosasmyl 60mg, Hirudoid 14g, AVI-O510g, MAICA 8ml, Glucophage 500mg, Debridat 100mg, Medrol 16mg, Adalat LA 30mg, Diamicron MR 60mg, Coversyl Plus 5mg/1,25mg, Glucobay 50mg, Colpotrophine 15g, Rigevidon 21+7.

Hành vi trên là vi phạm quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, Công ty này bị xử phạt hành chính với số tiền 30 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn trả số tiền chênh lệch là 27.937.657 đồng cho các khách hàng theo quy định của pháp luật do bán các thuốc nêu trên cao hơn giá buôn đã thực hiện kê khai còn hiệu lực.

Quyết định số 57/QĐ-XPVPHC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2018. Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. Kết quả khắc phục hậu quả báo cáo bằng văn bản cho Thanh tra Bộ Y tế muộn nhất ngày 25/5/2018./.

Hoàng Minh