Cụ thể, trong năm 2017, toàn ngành Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã triển khai 8.856 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 22.360 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm 20.021,7 triệu đồng và kiến nghị thu hồi số tiền 9.604,84 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, 10.416,86 triệu nộp quỹ bảo hiểm xã hội các quận, huyện; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 29.656,8 triệu đồng.

Về thanh tra hành chính, toàn ngành thanh tra Đà Nẵng đã triển khai 68 cuộc thanh tra (50 cuộc theo kế hoạch, 18 cuộc đột xuất) trên các lĩnh vực: Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách; quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra liên ngành về nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN… Đến nay, đã ban hành 65 kết luận thanh tra, hoàn thành 100% kế hoạch được thủ trưởng đơn vị phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung; còn 3 cuộc đột xuất được giao hiện các cơ quan thanh tra đang chuẩn bị hoàn thành.

Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 41 đơn vị có vi phạm/142 đơn vị được thanh tra. Những vi phạm chủ yếu là sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách; chưa cập nhật đầy đủ các quy định về thu, chi nên dẫn đến một số nội dung chi trái quy định, thiếu sót trong việc áp dụng thuế suất, ghi nhận chi phí chịu thuế TNDN không đúng quy định, kê khai và nộp thiếu thuế TNCN...

Tổng vi phạm phát hiện qua thanh tra hành chính là 14.140 triệu đồng; kiến nghị thu hồi số tiền 3.723,14 triệu đồng nộp NSNN và 10.416,86 triệu đồng nộp vào tài khoản BHXH quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang; kiến nghị xử lý hành chính 6 tổ chức, 7 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ. Đến nay đã thu được 2.780,151 triệu đồng nộp NSNN; các đơn vị sử dụng lao động có sai phạm đã chấp hành nộp số tiền 5.581,32 triệu đồng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Về thanh tra chuyên ngành, trong năm 2017, Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 8.750 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực (trong đó có 8.235 cuộc thanh tra độc lập) với 22.169 tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 10.076 đơn vị, cá nhân sai phạm, đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền vi phạm là 5.881,7 triệu đồng; ban hành 10.043 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 29.656,8 triệu đồng. Đến nay, đã thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 30.431,8 triệu đồng. Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra là vi phạm một số quy định về chế độ tài chính kế toán, cấp dự toán chi thường xuyên vượt mức phụ cấp quy định; chi không đúng quy định cho đối tượng thụ hưởng; vi phạm kinh doanh hàng hoá không niêm yết giá, bán không theo giá niêm yết; vi phạm về ghi nhãn hàng hoá, hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, không có hoá đơn chứng từ; vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng hoá thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Cũng trong năm 2017, thanh tra các cấp đã triển khai 38 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 49 đơn vị. Qua thanh tra, nhìn chung các đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; luôn chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

leftcenterrightdel
Thanh tra Đà Nẵng nhận Huân chương Độc lập hạng ba năm 2015 (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác này, qua đó đã kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân; tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, bức xúc, đông người để có biện pháp giải quyết dứt điểm; tập trung giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo đó, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, hướng dẫn nhân dân tận tình, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn thành phố đã tiếp 8.744 lượt người (trong đó lãnh đạo UBND thành phố tiếp 157 trường hợp; Ban Tiếp dân thành phố tiếp: 1.934 lượt người; các sở ngành tiếp: 1.144 lượt người; các quận, huyện tiếp: 2.350 lượt người; các xã, phường tiếp: 3.159 lượt người). Công dân chủ yếu phản ánh, kiến nghị, khiếu nại về công tác giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp ranh giới đất, ô nhiễm môi trường, về chính sách lao động, chế độ lương, thưởng của người lao động, chế độ BHXH, chế độ có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ nhà đất đối với người có công...

Về công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố hết sức quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác PCTN; đã xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật về PCTN trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN tiếp tục được triển khai sâu rộng và ngày được các tầng lớp nhân dân quan tâm. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã trở thành việc làm thường xuyên đối với nhiều cơ quan, đơn vị và từng bước phát huy tác dụng; dư luận xã hội tiếp tục có những tín hiệu tích cực về nhận thức đối với công tác PCTN. Các nội dung công tác PCTN được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch công tác đã đề ra. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các ngành, các cấp nhanh chóng kiểm tra và giải quyết. Kết quả giải quyết khách quan, đúng quy định. Qua đó góp phần tạo thêm niềm tin của công dân vào chính quyền địa phương trong công tác PCTN. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã được các cấp, các ngành phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện một số sai phạm trong một số lĩnh vực như quản lý tài chính -kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản... thông qua đó đã có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị được thanh tra đồng thời cũng đã có kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ đó góp phần ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Trong năm, các địa phương, đơn vị đã tổ chức được 275 lớp tuyên truyền pháp luật PCTN cho 16.367 lượt cán bộ công chức và người dân tham dự bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng./.

Quỳnh An