Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục bám sát nghị quyết Đại Hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc sớm ban hành chương trình làm việc năm 2019; Chương trình kiểm tra giám sát năm 2019 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Thanh tra Chính phủ.

Đảng ủy các cấp đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thực hiện theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp; đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra từ những năm trước, trong đó tiếp tục đổi mới, phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra từ những năm trước, trong đó tiếp tục đổi mới  phương pháp cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra; các kết luận, kiến nghị xử lý thanh tra khách quan, chính xác, kịp thời được dư luận đồng tình; qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo điều hành.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: T.Huy)

Kết quả công tác thanh tra tiếp tục góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thanh tra Chính phủ tiến hành đồng bộ, quyết liệt góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các kỳ họp Trung ương Đảng, Quốc hội và những ngày lễ lớn của đất nước

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường; hoạt động xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Nhờ đó, vai trò và vị thế của Thanh tra Chính phủ ngày càng được tăng cao.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được tăng cường. Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và các cấp ủy Đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nghiêm túc đảm bảo mục đích, yêu cầu, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới.

Đảng ủy và các cấp ủy Đảng thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong  Đảng bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

 

leftcenterrightdel
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái  phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: T.Huy)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như còn có cuộc thanh tra kéo dài khi xây dựng kết luận thanh tra; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết chậm; vẫn có hiện tượng đơn thư tố cáo trong nội bộ… từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục thời gian tới.

Tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, phải chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; cán bộ, đảng viên “nói không đi đôi với làm” thì phải phê bình, nếu có vi phạm phải kịp thời xử lý. Những vấn đề liên quan đến đơn thư, tố cáo, bảo vệ chính trị nội bộ cần phải lưu ý, xác minh, làm rõ để làm công tác nhân sự. Riêng công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ phải bảo đảm hợp lý, hiệu quả, được đa số đồng thuần và đúng quy định Đảng, của pháp luật, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định.

Trong năm 2020, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc cần tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể; duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để nỗ lực, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong công tác xây dựng Đảng; phát huy những mặt tích cực, tăng cường trách nhiệm nêu gương để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Huy Trần