leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết (ảnh: Minh Nguyệt)

Ngày 10/3/2015, KTNN và TTCP đã ký Quy chế phối hợp công tác số 01/QCPH: KTNN-TTCP với mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan trong lĩnh vực kiểm toán, thanh tra trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngay sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, Lãnh đạo hai cơ quan đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trong ngành đặc biệt là hai đơn vị được giao đầu mối của hai cơ quan nhằm triển khai, thực hiện các nội dung phối hợp đã được quy định tại Quy chế. Hai đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối đã có sự phối hợp tốt trong việc trao đổi, thống nhất xử lý chồng chéo, trùng lặp trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm, cung cấp kết quả kiểm toán cho TTCP. Điều này đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan và giảm áp lực trong hoạt động quản lý nhà nước.

Hai cơ quan đã chủ động phối hợp tốt trong lập kế hoạch kiểm toán, kế hoạch thanh tra, sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra để làm căn cứ xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của đơn vị được kiểm toán và đối tượng thanh tra nhằm giảm thiểu sự trùng lắp và gây phiền hà cho đơn vị được kiểm toán, đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Ngoài ra, bước đầu đã có sự phối hợp hiệu quả trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, thi nâng ngạch thanh tra viên chính, nghiên cứu khoa học, xây dựng thể chế…

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Minh Nguyệt)

Với hơn 9 năm gắn bó với ngành Kiểm toán trước khi chuyển sang ngành Thanh tra, phát biểu tại hội nghị sơ kết, Tổng TTCP Lê Minh Khái chúc mừng ngành KTNN đã đạt được kết quả rất tích cực trong thời gian vừa qua.

“Tôi đánh giá cao và cảm ơn Vụ Kế hoạch – Tổng hợp của 2 cơ quan đã tham mưu cho lãnh đạo xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa hai bên. Tôi rất đồng tình với dự thảo báo cáo về các kết quả đạt được, thực hiện quy chế phối hợp cũng như các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp trong thời gian tới”, Tổng TTCP nhấn mạnh.

Tổng TTCP cho rằng, hai cơ quan đã thực hiện phối hợp rất tốt trên cả 5 nội dung, gồm: Việc phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán, thanh tra hàng năm; xử lý trùng lặp khi thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán; sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra; cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về kiểm toán, thanh tra; trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tuy nhiên, theo Tổng TTCP Lê Minh Khái, với đối tượng và mục đích khác nhau nên việc thực hiện phối hợp giữa hai cơ quan còn nhiều vướng mắc, trong đó có vấn đề chồng chéo. “Do đó, thời gian tới, trong cùng một nội dung, yêu cầu, nếu có thông tin KTNN làm rồi thì thanh tra thôi, kể cả thanh tra ngành hay thanh tra tỉnh. Trong Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra phải đưa vấn đề này ra, để các Bộ trưởng, lãnh đạo UBND tỉnh, thành chia sẻ, khắc phục…”, Tổng TTCP khẳng định.

Mặt khác, người đứng đầu ngành Thanh tra cũng cảm ơn KTNN đã chủ động phối hợp với TTCP; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để đạt được kết quả trong hơn 3 năm qua. Đồng thời, mong rằng hai cơ quan, đặc biệt là hai đơn vị đầu mối thường trực tiếp tục phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Minh Nguyệt) 

Thay mặt KTNN, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn TTCP, Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp rất tốt với KTNN trong việc xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra, góp phần giảm rất lớn khối lượng công việc, cũng như đỡ áp lực với các địa phương.

Tổng KTNN mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp với KTNN tốt hơn. Nếu có vấn đề trùng lắp, sẽ chủ động phối hợp để giải quyết, xử lý. Trong đó, đối với những cuộc, đơn vị TTCP đã làm thì KTNN sẽ không làm nữa và ngược lại.

Ngoài ra, Tổng KTNN cũng đề nghị TTCP tiếp tục phối hợp trong việc nâng cao năng lực của hai bên, thể hiện qua công tác giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa Trường Đào tạo kiểm toán với Trường Cán bộ thanh tra./.

Minh Nguyệt