Mặt khác, tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao, duy trì và đẩy mạnh phong trào góp phần động viên cán bộ công chức, viên chức, công đoàn viên, rèn luyện sức khỏe. Tạo ra khí thế thi đua sôi nổi để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của Thanh tra Chính phủ trước, trong và sau Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Trung Thực, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Tiểu ban Thể thao làm Trưởng Ban Tổ chức, chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động của giải.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Oanh Hữu 

Giải thể thao gồm 04 môn: Cầu lông (đôi nam, đôi nam nữ); bóng bàn (đơn nam, đôi nam); tennis và kéo co (mỗi đội gồm 10 thành viên (05 nam, 05 nữ).

Giải thể thao được tổ chức thi đấu theo cụm thi đua các đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, bao gồm các khối thi đua: Khối thi đua số 1 (Vụ I - Khối trưởng, Vụ II, Vụ III, Vụ Giám sát - Thẩm định và xử lý sau thanh tra, Vụ Kế hoạch và Tổng hợp); Khối thi đua số II (Ban Tiếp dân Trung ương - Khối trưởng Cục I, Cục II, Cục III, Cục IV); Khối thi đua số III (Vụ Tổ chức Cán bộ - Khối trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng, Vụ Pháp chế, Ban Quản lý các dự án, Văn phòng Đảng - Đoàn thể); Khối thi đua số IV: Tạp chí Thanh tra - Khối trưởng, Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra).

Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị là Trưởng khối thi đua có trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn trong khối thi đua lập danh sách đăng ký từng môn thi đấu gửi Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ trước ngày 10/6/2020. Thời gian dự kiến thi đấu 01 ngày trong tháng 7/2020.

Tạp chí Thanh tra, Báo Thanh tra và Trung tâm Thông tin có trách nhiệm tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm và giải thi đấu thể thao./.

Lan Anh