Cụ thể, Thanh tra Thành phố đã công bố Quyết định thanh tra số 121/QĐ-TTTP-P5 ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện một số dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12.

Đoàn do bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5 - Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (trừ những ngày nghỉ theo quy định).

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Các vụ việc phát sinh có liên quan đến nội dung thanh tra ngoài thời kỳ nêu trên nếu xét thấy cần thiết vẫn thanh tra để có cơ sở kết luận. 

Thanh tra Thành phố cũng phân công bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra.

leftcenterrightdel
Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ các đoàn thanh tra theo kế hoạch 

Trước đó, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 119/QĐ-TTTP-P1 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Chánh Thanh tra Thành phố thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND Thành phố.

Đoàn thanh tra do bà Huỳnh Thị Thúy Diễm, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra: 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; Thời kỳ thanh tra: năm 2018 - 2019. 

Thanh tra Thành phố phân công ông Phan Tường Long, Phó Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Đình Thuyết